Naše škola „u obory“

Základní škola Vachkova je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Součástí školy je školní družina.Do školy chodí především děti z Uhříněvsi. Od VI. třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti: např.Kolovraty, Benice, Pitkovice, ale přichází k nám děti i z jiných části Prahy a z Říčan.

Základní škola Vachkova je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Součástí školy je školní družina.

Do školy chodí především děti z Uhříněvsi. Od VI. třídy se zvyšuje počet dětí ze spádové oblasti: např.Kolovraty, Benice, Pitkovice, ale přichází k nám děti i z jiných části Prahy a z Říčan.

Celkový počet žáků se v posledních letech velmi rychle zvyšuje. Jen pro srovnání: školní rok 2000/01 zahájilo 167 žáků , ale školní rok 2009/10 již 319 žáků. Očekávaná přístavba školy je nyní již nutností.

Na výuku anglického jazyka je každá třída rozdělena na dvě skupiny, stejně tak i na výuku PC. Třídy s velkým počtem žáků jsou rozděleny i na výuku matematiky a českého jazyka.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu: „Škola s tebou a pro tebe“.