Naše škola je zapojena do sítě tvořivých škol

Jsme menší, ne plně organizovaná škola (pouze první stupeň) v klidném prostředí na okraji Prahy, přesto s dobrou dostupností. Nejmladší školáci u nás najdou příjemnou, rodinnou atmosféru, starší se mohou aktivně podílet na přípravě řady již tradičních školních akcí.

Jsme menší, ne plně organizovaná škola (pouze první stupeň) v klidném prostředí na okraji Prahy, přesto s dobrou dostupností. Nejmladší školáci u nás najdou příjemnou, rodinnou atmosféru, starší se mohou aktivně podílet na přípravě řady již tradičních školních akcí.

Menší počet žáků umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem i netradiční formy vyučování - např. celoškolní projekty. Důraz klademe také na spolupráci dětí různého věku a vytváření kladného postoje ke vzdělání.

Výuka v 1., 2. a 3. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Tvořivá škola", ve 4. a 5. ročníku pracujeme podle programu Základní škola, který jsme v těchto ročnících obohatili o výuku výtvarné výchovy v anglickém jazyce.

http://www.kutnohorska.cz/