BOHEMIA INSTITUT - vzdělání pro praxi

BOHEMIA INSTITUT, konsorcium - pražská soukromá vzdělávací instituce již od roku 1991 nabízí širokou škálu otevřeného mezi-profesního post-sekundárního a celoživotního vzdělání, které vychází z aktuální potřeby a trendů českého i mezinárodního vzdělávacího prostředí.

BOHEMIA INSTITUT je dlouholetým členem AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých) a členem Hospodářské komory ČR.

BOHEMIA INSTITUT byl také jedním ze zakládajících členů Rady pro cizojazyčné vzdělávání, jejímž hlavním cílem bylo přizpůsobit jazykovou výuku v České republice moderním zahraničním vzdělávacím standardům včetně vytvoření potřebných legislativních a profesionálních podmínek. 
 
Kvalifikace jsou akreditovány MŠMT, BOHEMIA INSTITUT spolupracuje s The British Council, Goethe Institutem, Francouzským kulturním institutem a Školou hl. města Prahy při organizaci státních a mezinárodních jazykových zkoušek.
 
Jazyková sekce BOHEMIA INSTITUTU je známa jako renomovaná jazyková škola s orientací na zákazníka a jeho specifické potřeby především v oblastech systematického jazykového vzdělávání a zaujímá jedno z vedoucích postavení na trhu jazykového vzdělávání v České republice. Zajišťuje širokou nabídku kurzů pro veřejnost, pomaturitního studia a realizuje zakázkové jazykové programy pro individuální a firemní klientelu.