Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo veřejný prodej viladomů

Prodej formou veřejné aukce s předkupním právem pro současné nájemce tzv. viladomů tzn. domů se šesti a méně bytovými jednotkami dnes schválilo zastupitelstvo desáté městské části.

Zastupitelé přitom zvažovali dva způsoby prodeje. První způsob prodeje navrhli sami někteří nájemníci obecních bytů v těchto domech sdružených v občanském sdružení Spravedlivé bydlení. Na předložení jejich návrhu, který počítal s prodejní cenou ve výši 80 procent ceny odhadní a odklad splátek o pět až 15 let se zástupci sdružení dohodli se zástupci radnice.

Zastupitelé se nakonec nicméně rozhodli pro variantu na základě schválených zásad prodeje obecního majetku, který jako alternativní návrh vycházel již z dříve přijatých usnesení zastupitelstva. „Tento způsob, tedy de facto veřejná dražba vylučuje nejen jakékoli pochybností nad prodejem tohoto obecního majetku, ale naprosto zamezuje jakémukoli korupčnímu jednání či manipulaci,“ zdůraznil starosta Bohumil Zoufalík (ODS).

Jednotlivé nemovitosti budou nabídnuty veřejně a nejvyšší nabídky (které budou muset dosáhnout minimálně odhadní ceny), budou současní nájemci moci dorovnat a byt tak získat pro sebe. „Uvědomujeme si, že někteří lidé v dotyčných bytech bydlí dlouhá léta a mohou  k nim mít blízký vztah. Nicméně se v drtivé většině případů jedná o nadstandardní bydlení a jejich případný prodej nemůže být realizován na úkor ostatních občanů městské části, možná i na hranici platné legislativy,“ zdůraznil starosta. Podle něj by tím totiž radnici mohla vzniknout škoda až 100 miliónů korun na ušlém zisku z prodeje.

Právě proto dává schválený způsob prodeje současným nájemníkům předkupní právo. Finanční prostředky, které radnice prodejem získá chce využít k získání dalšího obecního majetku. „Cílem radnice není mít nadstandardní velkometrážní obecní byty se zahradami s regulovaným nájemným, ale právě kvůli deregulaci disponovat tzv. ústupovým bydlením. To dává možnost sociálně slabším, seniorům nebo zdravotně postiženým tohoto bydlení využít,“ vysvětlil místostarosta Bohumil Zoufalík (ODS).

V rámci schvalování materiálu zastupitelé totiž vyslovili i svůj souhlas s pořízením celkem 170 malometrážních bytů pro tyto účely. Proti tomuto návrhu hlasovali pouze zastupitelé za TOP 09.