Zápis do mateřských škol v Praze 10 v březnu a v dubnu

Pro příští školní rok vyhlásila městská část Praha 10 zápis dětí do mateřských škol, který se uskuteční ve dvou termínech, a to 22. a 23. března a 5. a 6. dubna 2011.

"Přednostně budou přijímány děti předškolního věku, tedy ty, které v následujícím školním roce nastupují do základní školy," připomíná starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Podle něho se snaží městská část každoročně navyšovat počty ve školkách. "V případě, že nedostačuje kapacita školky zájmu rodičů o umístění dítěte, snažíme se jim automaticky nabízet volná místa v okolních zařízeních," popisuje starosta Richter. O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy vždy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

www.praha10.cz