Žáci ZŠ Eden na festivalu Jeden svět

Festival dokumentárních filmů Jeden svět je největším lidskoprávním filmovým festivalem v Evropě. Součástí tohoto festivalu, který se v České republice konal již potřinácté, jsou každoročně i projekce pro školy, kterých se žáci ZŠ Eden pravidelně účastní.

Vzdělávání prostřednictvím dokumentárních filmů je pro žáky vhodnou formou získávání informací a formování postojů. O místa v jednotlivých sálech pražských kin je každoročně velký zájem,takže jsme byli rádi, když se nakonec podařilo organizačně zajistit čtyři typy projekcí podle věkových skupin pro všechny žáky 3. – 9. ročníku.

Po každé projekci následovala tradiční beseda s odborníky na témata, která byla dokumentárním filmem otevřena. Diskuze samozřejmě pokračovala nejen cestou zpátky do školy, ale i na hodinách etické výchovy.

http://www.zseden.cz