Vyhlášeny granty pro příští rok

Radnice desátého pražského obvodu vyhlásila každoroční grantové řízení. Veřejná finanční podpora půjde letos opět na projekty z několika oblastí: kultura a umění, sport a tělovýchova, volný čas, vzdělávání a protidrogová prevence, životní prostředí a sociální oblast.

Radnice desátého pražského obvodu vyhlásila každoroční grantové řízení. Veřejná finanční podpora půjde letos opět na projekty z několika oblastí: kultura a umění, sport a tělovýchova, volný čas, vzdělávání a protidrogová prevence, životní prostředí a sociální oblast. „Jednotlivé projekty, na které budou žadatelé žádat peníze, by měly být zaměřeny především na potřeby celé městské části a jejích občanů,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

Žádosti je možné podávat v termínu od 1.listopad do  20.prosince tohoto roku osobně v podatelně radnice či doporučeně na adresu:Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. „Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, stejně jako postup pro podání žádosti jsou uvedeny  v  zásadách, které budou k dispozici na internetu i v informačních kancelářích také od 1.listopadu,“ upřesnil starosta.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po ukončení grantového řízení. Seznam všech schválených projektů doporučených k podpoře bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10.

V minulosti Praha 10 podpořila například mj. projekty jako turnaj mistrovství ČR v tenisu na vozíku,  sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním, badmintonové turnaje pro děti a mládež,  večerní školu pro osoby s mentálním postižením, podpora mladých talentovaných tanečníků a řadu koncertů, výstav a sociálních programů.