Velkoobjemové kontejnery od září v navýšeném počtu

Kontejnery na objemné složky komunálních odpadů bude možné od září využívat v rozšířeném počtu. Během běžného týdne bude přistaveno celkem 24 kusů kontejnerů a to až do konce letošního roku. Celková kvóta kontejnerů se oproti loňsku neliší.

"V průběhu roku byly kontejnery poskytovány městským částem pouze s výhledem jednoho či dvou měsíců a na Praze 10 se podařilo přidělený počet nepřekračovat a přitom zajistit dostupnost kontejnerů průběžně od samého začátku roku. Od září budou kontejnery přistavovány na 86 určených stanovištích, v intervalech kratších jednoho měsíce," popsal 1.zástupce starosty Vladimír Novák.
Velkoobjemové kontejnery se přistavují během dopoledních hodin, nejpozději ve 12:00 hod. a odváží se po naplnění druhý den v dopoledních hodinách. Do kontejnerů je možné vkládat pouze domovní odpad objemného charakteru - nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, lyže apod. Do kontejnerů nepatří nebezpečné odpady (vč. ledniček, monitorů, televizorů, autobaterií apod.), pneumatiky, stavební odpad. Kontejnery je ale zakázáno používat k odkládání odpadů z podnikatelské činnosti.
K bezplatnému předání objemného odpadu (a také ostatních domácích odpadů- nebezpečné, elektroodpady, tříděný odpad apod.) lze využít rovněž sběrné dvory hlavního města Prahy, např. v dostupnosti pro občany Prahy 10 se jedná o sběrný dvůr v ulici Teplárenská v Malešicích ( tel. 272 700 952) , v ulici Zakrytá v Záběhlicích, Praha 4 (tel. 272 764 058) a v ulici Perucká 10, Praha 2 (tel. 236 040 000).
Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře zůstává pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.