VELIKONOČNÍ JARMARK A FINANČNÍ GRAMOTNOST V EDENU

Jedno odpoledne panoval v budově ZŠ Eden nezvyklý ruch, chodby a školní jídelna připomínaly tržiště. Všude byly na lavicích vystaveny výrobky, které žáci nabízeli rodičům i návštěvníkům z okolí školy.

Nabízeny byly perníčky a zákusky, velikonoční ozdoby, osení, kameny zdobené ubrouskovou technikou, malované květináče a tašky, náramky a náušnice, zajíci, beránci, kuřátka, zdobená vajíčka, košíčky atd. Žáci každé třídy totiž pod vedením svého učitele nejprve vymysleli, co by mohli prodávat, pak svůj nápad realizovali a teď se výsledek pokoušeli prodat. Návštěvníci jarmarku si také  mohli během svých nákupů odpočinout na diabolo show nebo se osvěžit výborným ovocným koktejlem.

Velikonoční jarmark měl potěšit návštěvníky, ale také přinést třídám výdělek, který různým způsobem použijí: podle své volby třeba na školní výlet, na poslední zvonění, na charitativní sbírky.

Během jarmarku byly slyšet hlasy žáků: „Tohle musíme zlevnit, o patro níž to prodávají jen za 15 Kč!“, „Tohle nám přece dalo hrozně práce, to by mohlo být dražší!“. Jednoduché nebylo ani počítání, rozměňování peněz, vracení nazpět zákazníkům.

Žáci ZŠ Eden si tak nejen dokázali, co umí vytvořit a jak dovedou spolupracovat, ale i jak dokážou obchodovat.

Jarmark měl mezi návštěvníky, žáky a učiteli ZŠ Eden takový ohlas, že se jistě stane tradicí.