Ve strašnické Gutovce spustila Praha 10 unikátní projekt mural art

Dvě zdi školní budovy ZŠ Gutova dostali vybraní umělci k dispozici pro velkoformátové malby.Praha 10 spustila unikátní pilotní projekt tzv. mural art. Ten kromě plochy a další podpory, jež radnice poskytuje vybraným umělcům, zahrnuje do budoucna i plán uspořádat v ulicích Prahy 10 mezinárodní sympozium nejlepších světových umělců a proměnit tak místy šedivé a nevzhledné volné plochy v malířské plátna.

„Poskytnutím těchto prvních ploch na zdích ZŠ Gutova chceme ukázat, že Praha 10 je otevřená i alternativním uměleckým stylům, reprezentovaných převážně mladší generací, “ řekl starosta Milan Richter (ODS).

Dvě původně nevzhledné zdi budovy ZŠ Gutova, které již dostaly bílý podklad a vznikají na nich dvě velkoformátové malby jsou prvním místem v Praze 10 pro „mural art.“ Toto „umění na zdi“ patří mezi styly, při kterém jsou používány moderní technologie a materiály, a v němž nad spreji dominuje ruční nanášení barev štětci a válečky. Celkem čtvrt tuny akrylátových barev Barlet s možností natónování odstínů poskytly místní Barvy a laky Hostivař, které se staly partnerem projektu. Jemu vyšla vstříc i společnost Eltodo, která umělcům zdarma poskytla volné kapacity při využití plošin. „Mural art je trend velkých progresivních světových měst. Podle reakcí naší veřejnosti chceme do budoucna umělcům nabídnout případně i další plochy,“ doplnil starosta Milan Richter. Podle něj je tak navíc šance oživit zanedbaná místa a naznačit přístup k veřejnému prostoru.

Akce by měla ukázat průřez tvorby propagátorů Mural Artu u nás a ve světě. Čtyři umělci - Jan Kalab, Michal Škapa, Jakub Uksa či Lukáš Kladívko – každá dvojice dostala jednu zeď k realizaci jejich záměru . Již nyní se také připravuje dokument, který natáčí nezávislá produkce ve spolupráci s FAMU. O něj jako první projevila zájem Česká televize. „Dokument bude představen nejen na festivalech u nás i v zahraničí, ale poběží i na sociálních sítích,“ doplňuje starosta. Přístup moderní radnice – tedy takový, jaký se snaží mít Praha 10 - neakcentuje k umění ulice podle starosty jen represivní přístup. "Naopak za určitých podmínek a na vymezeném místě dává této formě grafiky adekvátní prostor,“ dodal starosta.

Naopak nelegální graffiti – tedy trestné poškozování soukromých i obecních budov a čiré vandalství - je v celém hlavním městě i v Praze 10 problémem. Některé radnice včetně té vršovické vydávají velké sumy za postřiky, které zčásti graffiti znemožňují. V boji s graffiti radnice úzce spolupracuje i se strážníky. V Praze 10 ovšem již před časem vsadili nejen na represi. Richter navíc inicioval setkání pražských starostů, kde společně konzultovali zatím odlišný přístup radnic ke graffiti i street artu. „Chci, aby se problém začal řešit na celopražské úrovni a komplexně. Přístup by měl zahrnovat jak odstraňování nelegálního graffiti, ale také prevenci i osvětu,“ zakončil starosta Milan Richter.

Projekt by podle očekávání radnice mohl být v tématu zapojení mladých do veřejného prostoru milníkem. Zároveň chce radnice otevřením tématu a očekávanými reakcemi veřejnosti pomoci v otevřené diskuzi o něm.

http://www.youtube.com/watch?v=-Cuag9G7Doo
http://www.youtube.com/watch?v=qU5U1AHI4BA
 
www.praha10.cz