Tiskové zprávy Prahy 10

Novou knihovnu bude mít od října tohoto roku desátá městská část. „Stavba moderní knihovny, která se stane standardní pobočkou pražské městské knihovny se realizuje ve vršovické Ruské ulici č.p. 922,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).

Praha 10 bude mít novou knihovnu
Novou knihovnu bude mít od října tohoto roku desátá městská část. „Stavba moderní knihovny, která se stane standardní pobočkou  pražské městské knihovny se realizuje ve vršovické Ruské ulici č.p. 922,“ uvedl starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).

Knihovna bude disponovat nejmodernějšími technologiemi a oddělení určená pro dospělé i děti budou umístěna ve čtvrtém patře. „V prvním patře se bude nacházet odpočinková terasa, která bude přístupna občanům. Objekt je bezbariérově přístupný do každého patra pomocí moderních výtahů,“ řekl starosta.

Pasy i občanské průkazy lze platit kreditkou
Platby kreditními kartami přijímá referát cestovních dokladů i občanských průkazů radnice Prahy 10. „O tuto službu je především zájem při vydávání cestovních pasů, kde se výše poplatků pohybuje v rozmezí od 50 až do 1500 Kč,“  vysvětlil tajemník radnice Martin Slavík.

Radnice přijímá platby kartami typu Visa elektron, V-Pay, MasterCard, MasterCard electronic a Maestro.

Praha 10 v souvislosti s vydáváním cestovních dokladů upozorňuje i na skutečnost, že vzhledem k novele zákona se od 1.ledna příštího roku již nebudou zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů, přičemž platnost již provedených zápisů dětí končí ke dni 26. 6. 2012. Pokud tedy budou občané chtít zapsat děti mladší 10 let do cestovního dokladu, mohou tak učinit nejpozději do konce roku 2010.

Poplatky za psa do konce srpna
Do konce srpna mají majitelé svých čtyřnohých přátel možnost za ně zaplatit předepsané poplatky za 2.pololetí letošního roku. „I když je povinností držitelů psů uhradit poplatek včas bez vyměření předem, naše radnice tuto povinnost připomíná rozesíláním poštovních poukázek, které by poplatníci měli obdržet během první poloviny měsíce srpna,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Antonín Weinert (ČSSD). Podle něj lze poplatek zaplatit též v hotovosti přímo na radnici anebo bankovním převodem.

Pokud držitel psa neuhradí poplatek včas nebo ve správné výši, je správce poplatku oprávněn vyměřit poplatek platebním výměrem a navýšit nezaplacenou částku až na trojnásobek, upozornil místostarosta. Splatnost poplatku (důchodci, rodinné domy) je do 31. srpna běžného roku. V Praze 10 je v tuto chvíli registrováno cca 7,5 tisíc psů.
 
Rozděleny granty na sociální služby
Na grantové řízení Prahy 10, programu určeném na podporu občanů městských částí v oblasti sociálních služeb, poskytl pražský magistrát ze svého rozpočtu dotaci ve výši  dva milióny korun. „Z celkově  podaných devíti žádostí  bylo vybráno šest nejlepších projektů - dva projekty pečovatelské služby a čtyři projekty sociálně akvizičních služeb pro postižené a seniory,“ vysvětlil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).

Podrobnější informace o vybraných projektech jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách - www.praha10.cz  - GRANTY .

Bezpečnostní řetízky pro seniory v Praze 10
Bezpečnostní řetízky na dveře, akustické alarmy a lékovky obdrží zdarma ti senioři z Prahy 10, kteří se zúčastní preventivního programu na prevenci kriminality. „Starší a osamocení lidé bohužel patří k nejohroženějším skupinám obyvatel a proto má pořádání podobných akcí zásadní význam,“ zdůraznil místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Tato setkání se v Praze 10 uskutečňují již čtvrtým rokem a zástupci policie či hasičů na nich seznamují občany se stěžejními bezpečnostními zásadami. „Mezi deset nejčastějších trestných činů se řadí kapesní krádeže, vykradení auta, krádeže ve sklepě, ublížení na zdraví, bytové krádeže, krádeže auta, krádeže na ulici, vandalismus, krádeže kola a šikana,“ uvedl místostarosta Zoufalík s tím, že školení je zaměřeno právě i na prevenci těchto zločinů.

V září se uskuteční celkem tři veřejná školení v KD Barikádníků, v Domovu pro seniory ve Zvonkové se budou konat každé úterý od 12.října do 14.prosince. Zájemcům o účast na veřejných setkáních „Na Desítce v bezpečí“, kteří mají sníženou schopnost pohybu, nabízí Praha 10 bezplatnou možnost  dopravy do kulturního domu dvěma vozy městské části. Jeden vůz je opatřen bezbariérovou úpravou. V případě zájmu o dopravu kontaktujte sl. Karalovou na tel. čísle 724 122 797 ve všední dny od 7:30 do 15:00 hod.

Zahájeno další „zkrášlování“ okolí Hamerského rybníka
Další „zkrášlování“ okolí Hamerského rybníka v Záběhlicích zahájila dnes místní radnice. Celkem téměř čtyři milióny korun jdou na výstavbu chodníku v jihozápadní části, herní prvky pro děti a nový mobiliář. Vloni byl přitom již kompletně zrevitalizován samotný rybník – byl odbahněn, opraven břeh, historická kaplička a vytvořen nový „ptačí ostrov“. „Snažíme se z této lokality vytvořit přírodní odpočinkové místo nejen pro rodiny s dětmi, ale i seniory z Prahy 10 a sousední Prahy 4,“  uvedl v této souvislosti starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).
 
V nejbližších dnech tak bude zahájena výstavba nové zpevněné pochozí cesty, která povede v trase současné lesní cesty od ulice Podle Náhonu až k vinárně v jižní části rybníka, kde se napojí na stávající asfaltový chodník. Součástí realizace bude i doplnění městského mobiliáře - nových odpadkových košů a laviček a zřízení opěrných zdí. Na nové cestě bude navíc instalováno veřejné osvětlení.  „V první půli září dojde k úpravě okolí i v místě, kde se bude napojovat nový chodník na ten současný. Nyní je zde několik dřevěných lavic a polorozpadlý herní prvek. Ten bude vyměněn za pružinové houpadlo ve tvaru loďky a v bezprostředním okolí ještě doplněn o skluzavku, vyhlídkový totem a tři posilovací prvky. Nově bude v místě nainstalováno několik dřevěných laviček s opěradlem,“ popsal chystané změny starosta.

Těmito úpravami přeměna okolí Hamerského rybníka ještě nekončí. „Připravujeme v této oblasti vybudování páteřní cyklostezky, která by toto území propojila s centrem města a na druhou stranu s Hostivaří,“ uzavřel Lipovský.
 
Videoreportáž z revitalizace rybníka z roku 2009 zde: http://www.youtube.com/watch?v=utmcivnWUxU

Výstavy v Galerii v pátém patře
Do 20. srpna 2010 je možné v Galerii v pátém patře navštívit výstavu fotografií Jiřího Veselého „Island – země ohně a ledu“

Od 25. srpna 2010 budou v Galerii v pátém patře vystaveny akvarely akademické malířky Niny Roháčové a poetické panely s básněmi Jarmily Hannah Čermákové. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 8. září 2010 v 17 hodin, úvodní slovo pronese malíř a grafik Petr Minka, autorský přednes veršů doprovodí kytaristka Kateřina Judová.

Výstavy se konají pod záštitou starosty Mgr. Vladislava Lipovského. Galerie v pátém patře je přístupná ve všedních dnech (budova ÚMČ, Vršovická 68 - Po, St 8:00-18:00; Út, Čt 8:00-15:00; Pá 8:00-14:00).