Tisková zpráva Prahy 10

Svůj provoz zahájily k 1.září celkem tři přípravné třídy základních škol pro děti s odloženou povinnou školní docházkou. Tuto službu, kterou se radnice snaží ulehčit přechodnému nedostatku míst v mateřských školkách, využívá nyní celkem čtyři desítky dětí. „Jedna třída je otevřena už několik let v ZŠ U Vršovického nádraží, letos k ní přibyla ještě jedna a třetí funguje při ZŠ Hostýnská,“ popsal umístění tříd starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

Tři přípravné třídy ZŠ zahájily svou činnost
Svůj provoz zahájily k 1.září celkem tři přípravné třídy základních škol pro děti s odloženou povinnou školní docházkou. Tuto službu, kterou se radnice snaží ulehčit přechodnému nedostatku míst v mateřských školkách, využívá nyní celkem čtyři desítky dětí. „Jedna třída je otevřena už několik let v ZŠ U Vršovického nádraží, letos k ní přibyla ještě jedna a třetí funguje při ZŠ Hostýnská,“ popsal umístění tříd starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

Otevření přípravných tříd umožňuje školský zákon a na žádost rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny jsou do nich zařazovány především děti s odkladem školní docházky. „Vzhledem k tomu, že třídy mohou být naplněny maximálně do počtu 15, může být dětem věnována maximální individuální péče. Základem činností jsou hry, rozhovory, učení, pracovní, pohybové hudební, a výtvarné činnosti, těžiště práce spočívá v rozumové výchově,“ vysvětlil starosta, sám původní profesí pedagog.

Děti čekaly v obou školách nově vybavené třídy, mají k dispozici tělocvičny, počítačové pracovny, pokračovat bude i výuka anglického jazyka. „Vzhledem k tomu, že třídy nebylo možné zařadit do státního rozpočtu na rok 2010, mzdové náklady i provoz do konce roku bude hradit přímo městská část,“ uzavřel starosta.


Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo pomoc pro mikroregion Frýdlantsko
Poskytnutí finanční pomoci v celkové výši čtvrt miliónu korun schválilo na svém čtvrtečním zasedání zastupitelstvo desáté městské části. „Vzhledem ke značným materiálním škodám způsobeným letošními povodněmi nám finanční dar přijde jako nejrychlejší a nejúčinnější forma pomoci,“ uvedl k rozhodnutí místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.
O poskytnutí pomoci rozhodlo město na základě komplexní informace od předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Peněžní dar Frýdlantsku je tak další z humanitárních aktivit Městské části Praha 10; pro rodiny z povodněmi zasažených obcí radnice například organizovala pobyty ve svém krkonošském horském hotelu. Šek na 250.000,- Kč předá starostovi Frýdlantu  Danu Ramzerovi přímo starosta „Desítky“ Vladislav Lipovský.
 

Desítka se jako první přihlásí k Mezinárodní chartě chůze
Zřejmě jako vůbec první město v ČR se pražská desátá městská část přihlásí k Mezinárodní chartě chůze (International Charter for Walking). „Přihlášením k chartě se zavážeme, že budeme podporovat chůzi jako přirozený prostředek přepravy v městském prostředí, že budeme vyhledávat fyzické, sociální a další překážky, které ji brání a snažit se je odstraňovat,“ vysvětlil smysl připojení k chartě starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský.

Již 16.září začíná Evropský týden mobility a Praha 10 se chce k uvedené chartě  v jeho rámci přihlásit.  Evropský týden mobility je každoroční osvětová kampaň (letos již po deváté) jejímž cílem je podpořit přijatelnější alternativy oproti individuální automobilové dopravě a to z pohledu bezpečnosti, zdraví obyvatel i životního prostředí. „Chceme spustit informační kampaň, v níž  bychom osvětlili co to vlastně Charta chůze je, jaká města ve světě se k ní přihlásila, jaká opatření tato města pro podporu chůze činí a  co v této souvislosti plánujeme,“ uvedl starosta.
Inspiraci podle něj Praha 10 může čerpat od měst jakými je Kodaň, Sydney či Toronto.

Radnice chce uspořádat i soutěž k zasílání fotografií problematických míst na Praze 10, které jsou pro chodce nepříjemné nebo dokonce nebezpečné. „Následně bychom se na tato místa chtěli ve spolupráci s  odborníky zaměřit a udělat z nich pro chodce místa příjemná a bezpečná,“ řekl Lipovský.


Dny Prahy 10 začínají 1.října
Na začátku října se obyvatelé městské části Praha 10 mohou těšit na již v pořadí třetí ročník Dnů Prahy 10. Od 1. do 10. října 2010 ožijí prostory sálů kulturních zařízení, galerií, kostelů, divadel, škol, sportovišť i veřejných prostranství Prahy 10 bohatým programem, ve kterém si každý může najít svůj oblíbený hudební žánr nebo kulturní, společenskou či sportovní akci blízkou jeho vkusu. Podrobný program je zveřejněn v novinách Prahy 10 i na internetových stránkách www.praha10.cz

Na akce, které jsou dle místa konání limitovány počtem návštěvníků, je třeba si vyzvednout vstupenku, ale vstup na všechny akce Dnů Prahy 10 včetně těch, na které jsou vydávány vstupenky, je zdarma.


Praha 10 vydává katalog sociálních služeb
Svůj katalog sociálních služeb bude mít již tento měsíc desátá městská část. „Obsahovat bude vedle přehledu všech organizací, které mají v této oblasti nabízejí své služby například i rejstřík životních situací, ve kterých se občané mohou ocitnout a související rady k jejich řešení,“ vysvětlil smysl katalogu tajemník radnice Martin Slavík.

Publikace bude k dostání v informačních centrech Prahy 10, distribuována bude především v rámci akcí prevence kriminality, kterou radnice pořádá pro své seniory v KD Barikádníků a na tradičních Dnech Prahy 10.  „Brožura také obsahuje krátké představení realizovaných projektů v sociální a zdravotní oblasti a všechny potřebné kontakty,“ uvedl tajemník s tím, že tištěná verze je určena především pro ty občany, kteří stále ještě nemají možnost přístupu k internetu.


Výstava v Galerii v pátém patře
V Galerii v pátém patře se ve středu 8. září 2010 v 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy akvarelů akademické malířky Niny Roháčové a poetických panelů s básněmi Jarmily Hannah Čermákové. Úvodní slovo pronese malíř a grafik Petr Minka, autorský přednes veršů J.H. Čermákové doprovodí kytaristka Kateřina Judová.  Výstava se koná pod záštitou starosty Mgr. Vladislava Lipovského a potrvá do 30 září 2010. Galerie v pátém patře je přístupná ve všedních dnech (budova ÚMČ, Vršovická 68 - Po, St 8:00-18:00; Út, Čt 8:00-15:00; Pá 8:00-14:00).


1. říjen  - Mezinárodní dnem seniorů
Městská část Praha 10 věnuje jako každoročně domovům pro seniory dárek v podobě koncertů k Mezinárodnímu dni seniorů. První koncert proběhne ve čtvrtek 30. září 2010 ve 14 hodin v Domově seniorů Zvonková a na přání klientů zde vystoupí oblíbené pěvecké duo Eva a Vašek. Další tři koncerty budou součástí programu Dnů Prahy 10. V pondělí 4. října vystoupí ve 14 hodin v Domově seniorů Sněženková Pražský Hradčanský orchestr, ve 14:30 v Domově seniorů Sámova  Malá česká muzika Jiřího Pospíšila a v úterý 5. října ve 14 hodin v Domově seniorů Rektorská Dámská dechová kapela Járinky.