Praha 10 zřizuje institut čestného občanství

S novinkou jak ocenit občany, kteří se zasadili o rozvoj města, či jako rodáci dosáhli významných úspěchů na poli vědy, sportu, kultury nebo vzdělání, přichází městská část Praha 10. Za tímto účelem zřídila institut čestné občanství Praha 10.

„Naším záměrem je ocenit a zviditelnit příkladnou práci lidí, kteří žijí v naší městské části nebo se významně zasadili o její rozvoj. Současně tím chceme dát lidem jasný signál, že si jejich práce vážíme a mladým dát zase motivaci do budoucna. Chceme vytvořit lepší vztah obyvatel k Praze 10, aby získala větší sebevědomí a hrdost,“ popisoval starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) s tím, že inspiraci radnice hledala také v Praze 4 a v Praze 6, kde je čestné občanství již tradicí.
 
O udělení čestného občanství bude rozhodovat zastupitelstvo, a to na základě doporučení speciální komise, která je sestavena ze zástupců všech politických stran městského zastupitelstva. Její členové pak budou  moci kandidáta na čestné občanství buď sami navrhovat, nebo budou hodnotit návrhy občanů Prahy 10 zařazené do nominačního seznamu. „Obesílány s žádostí návrhů kandidáta na čestné občanství í budou i nejrůznější sdružení, zájmové organizace a kroužky. Navíc si myslím, že je reálné, aby ve výjimečných případech tento institut navrhoval naše čestné obyvatele Prahy 10 za jejich významnou práci i třeba na státní vyznamenání prezidentu republiky,“ vidí další možnosti institutu starosta Richter.

Součástí ocenění bude i plaketa nebo medaile či soška. „Originální návrhy ceny by měla vytvořit Akademie výtvarných umění, s kterou na tomto projektu spolupracujeme,“ dodal starosta Richter s tím, že o vítězném návrhu se rozhodne do konce měsíce dubna, kdy vítěze představí veřejnosti.

V Praze 10 tvořili a žili či žijí  žili
či žijí třeba
Herci a herečky: Lubomír Lipský, Jiří Lábus, Jak Skopeček, Josef Brodský, Gabriela Vránová, Jana Brejchová, Pavlína Filipovská či Petr Nárožný, Josef Dvořák
Fotbalisté: Antonín Plánička, Josef Bican, František Veselý, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Karel Poborský, Karol Dobiáš či Antonín Panenka.
Další: bratři Karel a Josef Čapkové, spisovatel Ivan Klíma, dětský psycholog Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., autor mj sochy Husa na Staroměstském náměstí sochař Ladislav Šaloun, královna českého dabingu Olga Walló, dirigent Václav Talich či hudební sladatel Josef Bohuslav Foerster či třeba podnikatel Jindřich Waldes.

Slavné osobnosti nadjete v kronice Prahy 10, kterou můžete v elektronické verzi najít na stránkách radnice www.praha10.cz nebo se slavným osobnostem věnuje kronikář ve své rubrice Novin Praha 10, jejích archiv lze najít ve formátu PDF na redakčním webu www.nasepraha10.cz.