Praha 10 vyhlašuje anketu spokojenosti návštěvníků úřadu

Stále zlepšovat kvalitu svých služeb chce městská část Praha 10. Proto i v tomto roce uspořádá anketu spokojenosti návštěvníků úřadu, která se uskuteční v měsících říjnu a listopadu.

"Veřejnost tak bude mít příležitost vyjádřit svůj názor na jednání a chování úředníků a hlavně oznámkovat kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň uvést důvody své návštěvy úřadu. Tyto informace budou vyhodnoceny a na jejich základě chceme služby rozvíjet a zkvalitňovat," popisoval záměr tajemník úřadu Prahy 10 Martin Slavík.
Anketní lístky budou k dispozici ve všech kancelářích a v informačních střediscích úřadu. Schránky na vyplněné anketní lístky budou umístěny v obou vstupních halách úřadu a v informačním středisku. "Touto formou chceme lidem nabídnout i možnost písemného vyjádření k jakémukoli problému, na který při návštěvě úřadu narazili, a třeba i anonymně budou mít možnost uvést důvody své nespokojenosti a náměty na zlepšení. Právě tato zpětná vazba od lidí, kteří úřad často navštěvují, je pro nás nesmírně důležitá, abychom mohli nabízené služby přizpůsobovat potřebám návštěvníkům," dodal starosta Prahy 10 Milan Richter.
Tuto anketu městská část Praha 10 uspořádala už v minulých obdobích. "Snažíme se v tomto směru udržovat kontakt s veřejností a vycházet z jejich hodnocení a připomínek. Domnívám se, že tato synergie je prospěšná pro obě strany a přispívá k rozvoji úřadu," uzavřel Slavík.
Na základě výsledků poslední ankety zavedla Praha 10 například dětský koutek či zrekonstruovala živnostenský odbor.