Praha 10 vyhlásila čtvrtý ročník filmové soutěže pro žáky a studenty

Čtvrtý ročník amatérské filmové soutěže s názvem Antifetfest pro žáky druhého stupně, studenty středních škol, gymnázií a odborných učilišť vyhlásila městská část Praha 10. „Zaměřena je na protidrogovou problematiku a prevenci sociálně patologických jevů.

Dá se říci, že na negativní jevy, které se stále častěji objevují mezi mládeží a samozřejmě ovlivňují jejich dospívání. Ze snímků se tak můžeme dozvědět, jak mládež tuto problematiku vnímá a jak se s ní vypořádává, což je nesmírně důležité,“ vysvětluje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

Přihlásit do soutěže se může každý a svůj obrazový snímek odevzdat do konce března 2011. „Zpracované dokumenty se většinou zabývají rizikovým chováním, jako je třeba drogová závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí a podobně,“ upřesňuje starosta Richter. Dokument by měl být pořízen
videokamerou, digitálním fotoaparátem nebo jiným záznamovým zařízením v celkové délce do patnácti minut a odevzdán do soutěže na CD nebo DVD nosiči. Soutěž se bude následně vyhodnocovat do června 2011.

Přihláška a další důležité informace jsou k dispozici na internetové adrese www.antifetfest.cz a samozřejmě na www.praha10.cz → městská část → protidrogová koordinace. Kontaktní osobou pro soutěž na městské části Praha 10 je protidrogová koordinátorka Mgr. Helena Průchová, tel.: 267 093 280, e-mail: HelenaP@praha10.cz.

www.praha10.cz