Praha 10 se zaměřila na likvidaci černých skládek

Zvýšenými kontrolami a zapojením veřejnosti se snaží městská část Praha 10 o likvidaci černých skládek ze svého území. Tento problém řeší nejen v rámci svých pozemků, ale i ostatních vlastníků.

„Podařilo se nám po jednání s Českými drahami, které jsou jedním z největších vlastníků pozemků, zajistit likvidaci nejvýrazněji znečištěných ploch na území Prahy 10,“ uvedl v této souvislosti starosta Prahy 10 Milan Richter.

Jednalo se zejména o černé skládky areálu starých garáží v blízkosti ulice V Korytech, dále v prostranství a okolí objektů v blízkosti vršovického nádraží od ulice Bartoškova a plochy mezi ulicemi Záběhlická a Na Botiči,“ doplnil 1. zástupce starosty Vladimír Novák.

Znečištěná místa nebo vznikající černé skládky odhalují při svých pravidelných kontrolách pracovníci úřadu nebo jsou na ně upozorňováni přímo obyvateli Prahy 10. „Nejčastěji je to formou MMS zpráv, kterými nás lidé upozorňují na inkriminovaná místa. Na základě jejich podnětů, jsme pak schopni rychle reagovat a zjednat nápravu,“ přiblížil místostarosta Novák. Podle něj v poslední době řeší problémy s čistotou veřejného prostranství zejména na chodnících a zeleni v centrálních a sídlištních částech Prahy 10.

Kromě městských pozemků jsou kontrolována i veřejně přístupná místa ve vlastnictví různých organizací či soukromých majitelů. „V případě, že se zjistí na tomto pozemku skládka či jiné znečištění, snažíme se majitele kontaktovat a dohodnout se na nápravě, následně je mu zaslána výzva k zabezpečení úklidu a pravidelné údržbě,“ popsal Novák s tím, že udržováním čistoty se radnice začala zabývat důsledněji před dvěma lety a v tomto trendu chce pokračovat i nadále. Důvodem je nejen zajištění čistých veřejných prostranství, ale i bezpečnosti v rámci projektu Bezpečná Praha 10.     

www.praha10.cz