Praha 10 se snaží vzbudit zájem u dětí o knihy

S klesající úrovní čtenářské gramotnosti v České republice se nechce smířit městská část Praha 10. Proto se všemožně snaží vzbudit u dětí zájem o knihy.

"Nechceme ovlivňovat kvalitu vzdělávání v hodinách, to je věc pedagogů, nebo zvyšovat nároky na žáky. Naším záměrem je vytvořit školám podmínky nákupem nejrůznějších zajímavých knih a publikací a získat si tak mezi dětmi nové čtenáře," vysvětluje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

Městská část proto každoročně zařazuje mezi ceny za nejrůznější výtvarné či jiné soutěže poukazy na nákup knih. "Víme, že vztah ke knihám a porozumění textu se buduje už od mateřských škol, proto i tato zařízení od nás získávají každoročně poukázky na nákup knížek," upřesňuje starosta Richter s tím, že takto lze společně s pedagogy napomoci zlepšit vztah dětí ke knihám. Na druhou stranu městská část Praha 10 dbá na zdravý vývoj dětí a v rámci projektu Druhé učebnice zajišťuje žákům prvního stupně dvě sady knih, aby nemuseli nosit těžké tašky a přitom se z knih mohli učit ve škole i doma.

www.praha10.cz