Praha 10 se mezi prvními zapojila do protikorupční mapy

Městská část Praha 10 se jako první z velkých pražských městských částí zapojila do projektu interaktivní mapy Města – Obce – Bezkorupce realizovaného občanským sdružením Oživení.

„Naším záměrem je vytvořit z Prahy 10 zcela transparentní městskou část. V tomto směru jsme již udělali zásadní kroky a přijali velmi přísná opatření jakými jsou zapojení občanů do výběrových komisí či výrazné zpřísnění zadávání veřejných zakázek zejména v oblasti stavebnictví,“ popsal starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

Jedním z cílů mapy, kterou zájemci naleznou na adrese http://www.bezkorupce.cz/mapa/ bude podle realizátorů informovat občany-voliče o skutečném stavu plnění předvolebních slibů a ukázat, v jakých městech jsou starostové a primátoři ochotni přeměnit své sliby v konkrétní protikorupční kroky. „Tento měsíc jsme souhrn našich opatření v boji proti korupci rozšířili o záměr zadávat stavební práce formou rámcové smlouvy. Díky ní zamezíme nejen potenciálnímu dělení zakázek, ale také budeme dvojím způsobem tlačit na snižování cen dodavateli,“ připomněla konkrétní činy radnice Prahy 10 zástupkyně starosty Radmila Kleslová (ČSSD).

Podle sdružení Oživení bude realizace protikorupčních opatření průběžně známkována jako ve škole známkou od 1 do 5. Hodnocení měst se bude provádět průběžně v závislosti na termínech realizace stanovených radnicemi. Mapa bude také přehledně rozlišovat radnice, které se v tomto volebním období zavázaly činit nějaké kroky proti korupci, od těch radnic, které to v úmyslu nemají nebo to nejsou ochotny veřejně sdělit.

Podle schválených pravidel Prahy 10 jsou již nyní mj. „rodné listy“ všech velkých veřejných zakázek uveřejňovány na radničních internetových stránkách. „Desátá městská část je také vůbec prvním městem v republice, které zapojuje své občany jako členy hodnotících komisí ve výběrových řízeních. Tím dosahujeme maximální míry transparentnosti i kontroly ze strany veřejnosti,“ uzavřela Kleslová.

Tisková zpráva realizátora projektu protikorupční mapy zde:
http://www.bezkorupce.cz/2011/02/nova-mapa-protikorupcnich-opatreni-cr/

www.praha10.cz