Praha 10 schvaluje další příspěvky pro sociálně slabé zasažené deregulací nájemného

Celkem pěti občanům z Prahy 10 schválila městská rada adresnou finanční podporu na bydlení. Peníze jsou určeny pro ty sociálně slabé občany, kteří jsou zasažení deregulací nájemného a vyčerpali všechny další možnosti podpory. "Na základě přijatého počtu žádostí se nám potvrzuje, že postupná deregulace žádný závažný sociální otřes v Praze 10 nezpůsobila," uvedl místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Systém Prahy 10 k řešení dopadů deregulace je tvořen třemi hlavními pilíři: možností výměny bytu za menší, slevou na nájemném a zmíněnou přímou finanční podporou. "Výjimečnost řešení spočívá také v tom, že radnice adresnou pomoc poskytuje nejen sociálně slabým nájemníkům obecních bytů, ale i těm, kteří bydlí u soukromníků," podotkl Zoufalík.

Za období od 1. ledna do 31. Března 2011 podalo žádost celkem sedm žadatelů, z nichž jeden podmínky nesplnil a další podal žádost po termínu. Výše příspěvků se v uvedených případech pohybuje od 918 do 3405 korun. Deregulace nájemného se v Praze 10 dotýká celkem zhruba
5500 obecních bytů a dalších tisícovek bytů v držení soukromých majitelů.

www.praha10.cz