Praha 10 rozšíří a zkvalitní zdravotní péči v LDN Vršovice

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) ve Vršovicích svým pacientům již brzy nabídne ještě lepší služby. Městská část Praha 10 se totiž po podrobném zmapování situace v péči o seniory v tomto zařízení rozhodla převést 37 ze 110 zdejších lůžek do jiného režimu a zřídit zde nová oddělení - oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a oddělení pro poskytování následné rehabilitační péče.

"Touto optimalizací se nám podaří nejen uspokojit potřeby pacientů Prahy 10, kteří potřebují dlouhodobou zdravotní péči, ale navíc v rámci hodnocených úkonů i ušetřit přibližně čtyři a půl milionů korun ročně," vysvětluje záměr místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Nově zřízené oddělení DIOP by se 13 lůžky poskytovalo péči pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením. Stav takovýchto pacientů již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. "V praxi to znamená, že pacient, který už nemusí být napojen na přístroje v nemocnici na Jednotce intenzivní péče, ale odhaduje se jeho dlouhodobější léčba, by v ní mohl pokračovat právě v nově zřizovaném oddělení DIOP," popsal expert přes zdravotnictví, zastupitel Prahy 10 a poslanec Boris Šťastný (ODS) s tím, že následně se plánuje zřízení několika dalších lůžek v rámci připravovaného oddělení Dlouhodobé intenzivní péče (DIP). Jeho vznik je spojen zejména s dalším stavebním rozšířením LDN.

V rámci komplexní poskytované péče LDN vznikne i oddělení pro poskytování následné rehabilitační péče s dvaceti lůžky. "Právě poskytováním komplexních rehabilitačních služeb by se završila celková nabídka LDN v rámci poskytovaného léčebného procesu , který by pacienta připravil až na návrat do domácího prostředí," přiblížil Šťastný s tím, že v tomto rozsahu by také měly být uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Stále vylepšovat a přizpůsobovat nabídku zdravotnických a sociálních služeb se snaží městská část Praha 10 i kvůli věkové skladbě svých obyvatel. Senioři, kteří zde žijí, tvoří téměř čtvrtinu populace.
"To je spojeno s vysokým výskytem některých onemocnění, se kterými se senioři velmi často potýkají, jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, aterosklerosa a jiná kardiovaskulární a kardiopulmonální onemocnění. Proto se snažíme k tomto stavu, přizpůsobit i zdravotní péči a samozřejmě i sociální služby, abychom seniorům umožnili co možná nejklidnější stáří," podotýká Zoufalík.

www.praha10.cz