Praha 10 prodává další nebytové prostory

Dalších devatenáct nebytových prostor nabízí městská část k odprodeji. Většinou jde o prostory, které sloužily k prodeji potravin, drogerie, kanceláře a další. Tyto nabízené jednotky byly součástí již dříve privatizovaných bytových domů. „V první vlně jsme takto nabídli celkem 16 nebytových prostor. Těmito prodeji tak de facto dokončujeme privatizaci,“ popsal místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Vzhledem k charakteru prostor a případnému využití je to i určitá forma podpory podnikání. „Na zvoleném systému prodeje nic neměníme. U jednotlivých nebytových prostor jsme na základě posudků stanovili minimální ceny, za které jsme ochotni prodej zrealizovat. Jde o klasickou obálkovou metodu, kde vítězí nejvyšší nabízená cena,“ upřesnil místostarosta.

Termín odevzdání obálek s nabídkami je do 27. června 2011. Podávat je mohou všichni zájemci, ať už fyzické nebo právnické osoby. „Klademe důraz na to, aby řízení bylo co nejtransparentnější. Jediným kritériem je proto cena, která nesmí být nižší než požadovaná minimální,“ konstatoval Zoufalík.

Všechny řádně podané nabídky poté úředníci zkontrolují, jestli splňují formální podmínky, a do konce května stanoví pořadí kupců. „Postup pak bude následující. Pokud zájemce s nejvyšší nabízenou cenou odmítne smlouvu uzavřít, bude nabídnuta dalšímu v pořadí,“ dodal Zoufalík s tím, že v polovině června by měla vítěze a náhradníky schválit městská rada a samotný odprodej pak ještě zastupitelé.

Podrobné informace zájemci naleznou na úvodní stránce radnice www.praha10.cz v sekci „byty nebyty“.