Praha 10 prodá 83 bytů přes elektronickou aukci

Volné městské byty v již dříve privatizovaných domech se rozhodla městská část Praha 10 prodat v elektronické aukci. Celkem chce touto nově zaváděnou formou nabídnout zájemcům 83 bytových jednotek.

"Tento způsob je nejen nejefektivnější, ale i nejtransparentnější. Příležitost získat byt dostane každý, kdo projeví zájem. Rozhodovat bude pouze nabídnutá cena a pro městskou část to bude znamenat maximální možný zisk," vysvětlil místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Každý byt v elektronické aukci bude nabízen za minimální cenu stanovenou aktuálním znaleckým posudkem. Každý zájemce tak bude muset vždy tuto cenu navýšit. Návrh kupní smlouvy před podpisem s vítěznými uchazeči bude ještě schvalovat městské zastupitelstvo. "Jednou z uvažovaných variant byl i prodej 83 bytů jako celku. Vzhledem k tomu, že se nám tento způsob s ohledem na stávající situaci na trhu prodeje s nemovitostmi jevil jako problematický, tak jsem osobně rád, že jsme se nakonec rozhodli nabízet tyto byty zájemcům jednotlivě. A to zejména proto, aby příležitost k získání vlastního bydlení dostala co možná
nejširší veřejnost," upřesnil místostarosta Zoufalík.

Městská část Praha 10 k tomuto kroku přistoupila zejména kvůli vzrůstajícím nákladům na údržbu privatizovaných domů - město je součástí společenství vlastníků v jednotlivých domech a tento systém mu neumožňuje efektivní správu jednotlivých bytů. Jenom v roce 2010 odeslala na účty společenství nově vzniklých vlastníků částku 13 milionů korun. V letošním roce se předpokládá, že Praha 10 bude muset vyplatit více než dvojnásobek. "I z tohoto pohledu jsme považovali za nezbytné byty v privatizovaných domech odprodat," dodal.
K samotnému prodeji přistoupí Praha 10 zřejmě počátkem příštího roku, o chystaných krocích bude průběžně informovat tak, aby zájem o byty byl co největší.