Praha 10 předložila ambiciózní plány do budoucna

Zajištění nových nájemních bytů sociálního charakteru, zvyšování nájemného maximálně o polovinu stanovené částky, rozšíření sociálních a zdravotních služeb, rozšíření míst ve školkách a jeslích či pomoc při záchraně fotbalového klubu Bohemians.

Nejen s těmito, ale i s dalšími desítkami ambiciózních plánů na zkvalitnění života občanů Prahy 10  přichází vedení městské části ve svém programovém prohlášení pro toto volební období do roku 2014. „Prohlášení je koncipované tak, aby mělo přínos v řadě oblastí pro všechny skupiny obyvatel – děti, dospělé i seniory. Neobávám se říci, že jeho obsah je snad nejambicióznější za poslední období,“ popisuje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) programové prohlášení, které schválila městská rada.

Přijaté programové prohlášení podle starosty v maximální možné míře respektuje dohody o spolupráci, které uzavřela koalice se Stranou zelených a Desítkou pro domácí. „Chtěli jsme dát možnost i menším stranám prosadit jejich specifické předvolební cíle ve prospěch všech obyvatel Prahy 10 bez ohledu na politické preference,“ vysvětluje starosta Richter.

Snahou radnice podle prohlášení bude i záchrana Ďolíčku jako fotbalového stadionu pro ligová utkání a získání pozemků do majetku městské části. „Vítám, že se pro vedení radnice stala záchrana Ďolíčku jednou z priorit, což se také odráží v právě schváleném programovém prohlášení. Je to však jen začátek, následovat musí konkrétní kroky pro záchranu Ďolíčku. Jedním z prvních bude samozřejmě jednání s majiteli stadionu,“ hodnotí jeden z mnoha schválených vytýčených cílů radnice Petr Vozobule, zastupitel za Desítku pro domácí a předseda nového Výboru pro řešení sportu a sportovních ploch.

Předsedkyně Strany zelených v Praze 10 Ivana Cabrnochová k tomu říká: "Koalice přistoupila na řadu bodů z našeho programu - že nedovolíme zástavbu parku v Ruské a že areál Gutovka se nebude rozšiřovat na úkor zeleně. Vedení radnice podpořilo vizi Trojmezí jako veřejně přístupného zeleného území. Rada se přihlásila k prioritě SZ - cílem nového územního plánu musí být zachování současného rozsahu zeleně v Praze 10 a maximální šetrnost rozvoje města k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel. V ulicích se objeví nová stromořadí, rozvoj zaznamená síť pěších a cyklistických tras."

Nové vedení radnice se zaměřuje také na rozvoj sportu a jeho podpory v rámci grantové politiky. Pro seniory by se měly zřídit venkovní posilovny a rozšířit nabídka rekreace v Horském hotelu. Plánováno je také rozšíření počtu zařízení nouzové signalizace pro seniory. Zútulnit by se měly i travnaté plochy a parky. Proběhnout by měla rekonstrukce Malešického parku a samozřejmě dokončení rekultivace kolem Hamerského rybníka. „Prioritou bude i boj proti možné korupci – chystáme nový systém průhledných výběrových řízení, pokračovat budeme i v kladně přijímaném projektu účasti občanů přímo v hodnotících komisích,“ popisuje starosta.

Zkvalitnit by se měla v Praze 10 i doprava. Radnice se chce zaměřit také na podporu dopravy pro handicapované děti a seniory. Dále na budování bezbariérových přechodů a zavádění bezpečnostních prvků. Jednou z priorit je i zvyšování bezpečnosti kolem školských zařízení a dětských hřišť. Pro motoristy zase vytvoření nových parkovacích míst. „Je to celá škála novinek, které by lidem měly život ulehčit a zpříjemnit. Na druhou stranu rozvinout i zkrášlit městskou část,“ dodáva Milan Richter.

Při naplňování programového prohlášení chce radnice v co největší míře spolupracovat i s občany. Proto chce ještě více lidem otevřít úřad ať už prostřednictvím sociálních sítí a přímých přenosů ze zastupitelstev nebo v rámci projektu zapojení občanů do rozvoje městské části v rámci projektu „Společně měníme Prahu 10“. „Jsem přesvědčen, že se nám podařilo vše nekoncipovat tak, aby v programovém prohlášení každého něco zaujalo. I když to nebude jednoduché, věřím, že bychom za čtyři roky snad mohli být všichni o něco spokojenější,“ uzavír starosta.

www.praha10.cz