Praha 10 pomohla získat zvon „Naděje“ pro Husův sbor

Praha 10 koncepčně pomáhá místním památkám. Díky grantům vršovické radnice, magistrátu či z fondů památkové péče a sbírkám se během let podařilo opravit exteriéry i interiéry Husova sboru v Dykově ulici v Praze 10. Funkcionalistické památce však chyběly zvony. „Rozhodli jsme se částkou 350 tisíc korun přispět na jeden ze tří zvonů,“ říká starosta Milan Richter (ODS).

Tato historická stavba by podle starosty měla sloužit nejen zdejším věřícím, ale i dalším lidem s kulturním přehledem, kteří respektují stavbu jako architektonický skvost a objekt, z něhož se přenášelo vysílání o pomoc při Pražském povstání na konci války. „Zvon darovaný Prahou 10 nese jméno Naděje,“ upřesnil Richter.

Zejména v posledním období totiž vršovická radnice podporuje významné stavby Prahy 10. Finančně podpořila nikdy nenaplněný záměr architektů, tedy umístění chybějící sochy sv. Václava ve vršovickém kostele sv. Václava, který se také stal loni historicky první permanentně nasvícenou památkou Prahy 10. Loni v prosinci byl slavnostně nasvícen i záběhlický kostel Narození Panny Marie. „Dlouhodobě usilujeme o zvýšení atraktivity významných veřejných prostor a jednou z možností je i slavnostní osvětlení vybraných památkově chráněných staveb,“ uvedl místostarosta Vladislav Lipovský (ODS). Podle Lipovského se v rámci dlouhodobé podpory radní rozhodli věnovat 350 tisíc na staviteli zamýšlené, ale dosud chybějící zvony ve vinohradském Husově sboru v Praze 10 v Dykově ulici.

Budova je význačnou památkou funkcionalistické architektury nejen v českém, ale i světovém měřítku: Základní kámen stavby byl položen v roce 1930 a v létě 1932 začaly stavební práce. Měděný kalich (2,35 m, 700 kg) byl slavnostně vyzdvižen na věž vysokou 34,5 m v létě roku 1933. Od 7. května do 9. května 1945 se odsud dokonce vysílalo volání o pomoc Pražskému povstání – to se odbavovalo na zařízení určenému k přenosu varhanních koncertů. To připomíná pamětní deska na severní stěně stavby. „Od roku 1964 je budova památkově chráněna,“ připomíná význam stavby starosta Richter. Její stavitelé ještě chtěli umístit do věže zvony. K tomu však nikdy nedošlo a do věže byla umístěna pouze elektrická zvonkohra, která v dalších letech přestala být užívána a dnes již neexistuje.

Když byl objekt Husova sboru opraven, konaly se s cílem umístit sem tři zvony benefiční koncerty a byly vypsány sbírky.  „Tak se podařilo od věřících i ochotných dárců získat částku cca 1 840 000 korun,“ popisuje zdejší farář Daniel Majer, „přičemž Městská část Praha 10 darovala 350 000 korun, a části Prahy 2 a 3 po 50 000 Kč.“ Odlití svěřili renomované firmě zvonaře Manouška. Zvonařství Manoušků bylo založeno v roce 1900 na Brněnsku a současný pokračovatel tradice Petr Manoušek s dílnou ve Zbraslavi je i uznávanou autoritou v oboru kovoliteckém. Zvony se odlévají z druhu bronzu, který dostal označení "zvonovina", a obsahuje slitinu mědi a cínu (v poměru 1:5 – 78:22 %). Loni v listopadu zvonař Manoušek přivezl odlité dva nové zvony a o nyní o velikonocích třetí, poslední zvon. Zvony nesou jména Víra, Naděje a Láska. Ten s emblémem Prahy 10 se jmenuje Naděje a stojí na něm biblický citát: „Právě tak poznávej moudrost pro svou duši – když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.“ (Přísloví 24:14).

Významné datum bude poslední květnovou neděli: „Chceme pozvat všechny dárce, příznivce i ty, kteří jsou pouze zvědaví, a chtěli by vidět tři nové zvony na vlastní oči, na 29. května do Husova sboru na Vinohradech, kde bude v 9 hodin slavnostní bohoslužba s požehnáním nových zvonů,“ zve farář Majer. Poté během dne zvonař Manoušek vyzvedne a upevní zvony ve zvonici. Při večerním koncertu od 19 hodin zazpívá sbor Zvoneček, po kterém bude následovat první slavnostní zazvonění. „Jsem rád, že se postupně daří v Praze 10 pozvedávat tradiční hodnoty a opravovat místa, která si to kulturně, architektonicky a historicky zaslouží,“ uzavírá starosta Milan Richter, „a nový zvon Prahy 10 Naděje je toho rozhodně důkazem.“

www.praha10.cz