Praha 10 podpoří v novém školním roce pět studentů z dětských domovů

Studovat Vysokou školu finančně správní umožní Praha 10 v letošním školním roce dalším pěti studentům z dětských domovů. S nabídkou pomoci dětem, které odcházejí z dětského domova nebo obdobného zařízení nebo které prošly náhradní rodinnou péčí, přichází městská část Praha 10 v rámci projektu „Studentský dům Záběhlická“.

Jeho cílem je dát šanci těmto mladým lidem získat vysokoškolské vzdělání a pomoci jim lépe se uplatnit na trhu práce. „Kromě finančního zabezpečení studia a uhrazení poplatku za studium získají od nás studenti i čtyři tisíce na nákup učebnic a školního vybavení.

Studentům z dětských domovů také nabízíme možnost bezplatného ubytování,“ popisoval starosta městské části Praha 10 Milan Richter. Unikátní projekt „Studentský dům Záběhlická“ vznikl před třemi lety z důvodu pomoci dětem z dětských domovů, které opouštějí tato zařízení a mají zájem o vysokoškolské vzdělání. „Snažíme se jim nabídnout pomocnou ruku a ulehčit přechod ze zařízení do běžného života. Uvědomujeme si, že za běžných podmínek by šanci na získání vysokoškolského vzdělání nejspíš ztratily, protože často nemají dostatečné rodinné zázemí a ani potřebné finance,“ doplnil starosta Richter. 

Zástupci Studentského domu spolupracují se zaměstnanci a pedagogy Vysoké školy finanční a správní při řešení konkrétních problémů studentů, při vyhodnocování jejich úspěšnosti a motivaci k dalšímu studiu. Zároveň je připravují na samostatný život. „Je to asi ta nejdůležitější forma pomoci pro jejich budoucí život, kdy je u studentů rozvíjena samostatnost a další schopnosti,“ podotkl starosta Richter. 

Bližší informace o projektu a volných místech pro akademický rok 2011/2012 lze získat na sociálním odboru ÚMČ Praha 10 (tel. 267 093 219) nebo na Vysoké škole finanční a správní.