Praha 10 jako první z českých měst zpřísňuje výběrová řízení na stavební zakázky

Jako první z pražských městských částí a zřejmě i jako první z českých měst se Praha 10 rozhodla zpřísnit vypisovaná výběrová řízení na stavební práce. Slibuje si od toho větší transparentnost a nižší ceny. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce budou totiž podle nových pravidel řešeny na základě tzv.rámcové smlouvy – dvojí soutěže. „Chceme tím zamezit dělení zakázek a dvojím způsobem tlačit na snížení ceny,“ vysvětlil hlavní důvody starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS).

Řešení rámcovou smlouvou přitom jako vhodný prostředek doporučuje nejen MV ČR, ale také pracovní skupina států GRECO. A právě takto řešené zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (vedle účasti občanů ve výběrových komisích a zveřejňování podrobností zakázek na internetu) na stavební práce by se mělo stát jedním z hlavních opatření připravované protikorupční strategie Prahy 10.

V praxi to znamená, že radnice na základě otevřeného zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybere několik uchazečů, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva na určitý objem pracovní činnosti a finanční ohodnocení. Na jejím základě pak vybrané subjekty budou mezi sebou dále soutěžit jednotlivé dílčí zakázky. „Je to vesměs dvoukolový systém, do kterého se může přihlásit jakýkoli uchazeč z České republiky nebo Evropské unie. Uchazeči, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, budou následně oslovováni s konkrétními požadavky na provedení stavebních prací třeba při opravách domů. Při splnění požadavků a na základě nejnižší cenové nabídky pak bude vybrán dodavatel,“ popsal chystaný systém  starosta Richter s tím, že rámcová smlouva je časově omezena na období maximálně čtyř let.  

Právě tento systém se jeví jako nejtransparentnější v oblasti zadávání veřejných zakázek a Městská část Praha 10 ho zavádí v metropoli jako první. „Když jsme se o tento systém zajímali a chtěli jsme se inspirovat, nepodařilo se nám o tomto systému rámcových smluv téměř nic konkrétního zjistit. Nakonec jsme ho společně s odborníky vytvořili. Absolutně zamezuje možnosti korupčního jednání,“ konstatoval Richter.

www.praha10.cz