Praha 10 chce zapojit občany do rozhodování o rozvoji městské části prostřednictvím referenda

Místní referendum chce vyhlásit městská část v souvislosti se zásadními rozhodnutími o možnosti zřízení parkovacích zón, zřízení hospice a dalších otázkách spojených s rozvojem Prahy 10. „Domníváme se, že jde o zásadní otázky, které ovlivňují každodenní život lidí našeho obvodu, a proto jim tímto chceme dát příležitost se zapojit do spolurozhodování,“ vysvětlil záměr starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Referendum by mělo být vyhlášeno ke konci tohoto roku. Nejpozději do 90 dnů by mělo proběhnout hlasování. Hlasovací lístek bude obsahovat několik otázek, u kterých se  zakřížkuje buď odpověď ANO, nebo NE. „Přesné znění otázek bude už dopředu jasné. Věříme, že pro občany to bude natolik zajímavé, že se referenda zúčastní více než 35 procent z nich, aby mohly být jeho výsledky i legislativně platné,“ popisoval Milan Richter s tím, že i v případě nižší účasti bude radnice respektovat rozhodnutí většiny.

Pokud se referendum v Praze 10 uskuteční, bude to poprvé v Praze, kdy se mohli tímto způsobem vyjádřit občané k plánovaným záměrům radnice. Navíc půjde o hlasování týkající se více témat. „Je to určitým způsobem přímá demokracie ke klíčovým tématům. I tímto způsobem se snažíme úřad otevřít směrem k lidem a dát jim větší příležitost rozhodovat o zásadních věcech,“ doplnil starosta Richter.  

www.praha10.cz