Praha 10 bude i v roce 2011 hospodařit bez dluhů

Praha 10 bude i letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Výdajová část dosáhne 1,41 miliardy korun. Rozpočet schválilo v pátek zastupitelstvo. „Většina plánovaných výdajů je kapitálová, tzn. že investujeme do našeho majetku a do jeho zhodnocování, čímž bráníme jakémukoli projídání naší budoucnosti,“ uvedl v této souvislosti starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS).

S přípravou a schválením rozpočtu musela radnice počkat na přijetí rozpočtu hlavního města. Oproti loňskému roku dostaly městské části od vedení metropole méně peněz, dotace radnicím byly kvůli šetření sníženy o pět procent. Radnice musí navíc také dotovat provoz státní správy.

Jak uvedl tajemník radnice Martin Slavík, radnice Prahy 10 dosáhla v minulém roce úsporu na svém provozu ve výši zhruba 20 miliónů korun. „Počet úředníků od roku 2002 klesl ze 421 na  345 při současném nemalém nárůstu objemu vykonávané práce,“ řekl Slavík.

Na investice plánuje Praha 10 dát letos konkrétně 786 milionů korun, tedy o 280 milionů více než před rokem. Zvýší se i další výdaje městské části, kdy radnice dá 58 milionů na opravy chodníků a dotovat tak bude Technickou správu komunikací, které dalo hlavní město na opravu chodníků méně peněz.

Starosta zdůraznil, že v době hospodářské krize je dobré zvýšit investice. "Už jenom proto, abychom podpořili trh práce, na němž jsou v době krize navíc nižší ceny,“ poznamenal. Nejvíce chce radnice investovat do dostavby Domu sociálních služeb Sámova, v rozpočtu je na tuto stavební akci vyčleněno 250 milionů korun. Rekonstrukce a úprava mateřských škol bude stát 68,5 milionu, další část opravy staré vršovické radnice, takzvaného Zámečku 20 milionů korun. Pro radnici je podle starosty zásadní také snižování energetické náročnosti budov, které vlastní a snižovat tak provozní náklady ne jen sobě, ale i nájemcům. Proto dává na opravy fasád letos 40 miliónů korun.

Obzvláště úspěšná byla Praha 10 také v získávání evropských grantů. V uplynulých letech získala milióny korun na vzdělávací programy, snižování energetické náročnosti školských zařízení či revitalizace parků Malinová-Chrpová a Malešického parku v celkové výši téměř čtvrt miliardy korun. „Tato nadprůměrná úspěšnost městské části v získávání financí je o to významnější pokud si uvědomíme, že hlavní město Praha vysoko převyšuje průměr EU a získávání prostředků pro tyto regiony je mnohem obtížnější,“ vyzdvihl úspěch radnice starosta Richter.

Příjmy i výdaje městské části v posledních letech rostou. Zatímco na rok 2007 Praha 10 schválila rozpočet s výdaji ve výši 695 milionů korun, loni to již bylo 1063 milionů korun. Schválené příjmy na rok 2007 byly 534 milionů korun, v roce pak 998 milionů.

www.praha10.cz