Praha 10 bude budovat další podzemní kontejnerová stání na komunální odpad

Podzemní kontejnerová stání na komunální odpad chce vybudovat městská část Praha 10. V plánu je zatím zřídit sedm těchto stání, a to v ulicích Jabloňová, Mexická, Kodaňská a po dvou v ulicích Litevská a Moskevská.

"Zařízení budou sloužit k odkládání separovaných složek komunálního odpadu. Výhodou je jejich téměř třikrát větší kapacita a v jejich okolí nedochází tolik k znečišťování veřejného prostranství jako u běžně umístěných kontejnerů na ulicích," popsal pozitivní zkušenosti starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS) s tím, že jedno takovéto podzemní kontejnerové stání slouží téměř rok lidem Prahy 10 v ulici U Vršovického nádraží.

Nově navrhované podzemní kontejnery jsou situovány především do hustější zástavby v oblasti Vršovic. Finance na jejich vybudování chce městská část získat ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí oblast podpory "Zkvalitnění nakládání s odpady". "Podáváme v tomto ohledu žádost. Maximální možná výše, kterou můžeme získat, je téměř pět milionů korun s tím, že městská část se bude na projektu podílet dvaceti procenty," vysvětlil 1.zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD).

Praha 10 je v tomto směru jednou z nejvíce aktivních pražských městských částí využívajících ke svému rozvoji evropské fondy. Ze získaných financí se jí podařilo revitalizovat například park Chrpová-Malinová za více něž šedesát milionů korun, za evropské peníze se chystá i oprava jejího největšího - Malešického parku.