Odvoz rozměrného odpadu pro seniory v Praze 10 zdarma

Praha 10 přichází od června letošního roku s naprostou novinkou: nabídne odvoz velkoobjemových odpadů z domácností do sběrných dvorů hlavního města zdarma, a to pro osoby starší 70 let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

„Chceme našim seniorům a zdravotně postiženým, kteří nemají možnosti dopravy odpadu do sběrného dvora, nabídnout možnost nárazově se zbavit nepotřebných věcí objemného charakteru,“ říká starosta Milan Richter (ODS). Služba by prozatím měla probíhat ve zkušebním režimu do konce letošního roku. Poté bude vyhodnocena z hlediska zájmu mezi obyvateli a finanční nákladnosti.

Občan s trvalým pobytem na území městské části, který splňuje věkový limit, nebo je držitelem jednoho z výše uvedených typů průkazů, bude moct požádat o odvoz objemného odpadu z místa svého bydliště. „Nakládku a odvoz odpadu pak zajistí radnice prostřednictvím svozové firmy, která provozuje sběrný dvůr v blízkosti Prahy 10," dodává místostarosta Vladimír Novák (ČSSD). Využitím provozovatele sběrného dvora přitom nebude potřeba hradit náklady za odstranění odpadu, protože předání odpadu ve sběrném dvoře je pro občana hlavního města bezplatné. Limitem pro využití služby pak je, mimo jiné, předání pouze odpadu specifikovaného jako objemný, v maximálním množství 10 ks na jeden svoz a nejvýše dvakrát ročně. Občan se při předávce odpadu musí navíc prokázat občanským průkazem, stejně jako je tomu ve sběrných dvorech.

O odvoz odpadu je možné požádat na telefonním čísle call centra úřadu. Důvodem proč radnice přichází s nabídkou takové služby, jsou požadavky starších obyvatel, kteří se nárazově chtějí zbavit nepotřebných věcí objemného charakteru, ale nemají možnost dopravy odpadu na určené místo. Očekávaným přínosem je také zvýšení povědomí o možnostech nakládání s komunálními odpady na území města a propagace sběrných dvorů, jakožto míst zřizovaných pro bezplatné odkládání domácích odpadů. V bezprostředním okolí Prahy 10 v současné době jsou tři takové dvory, ve kterých lze odevzdat nejen objemné odpady, ale také odpady nebezpečné, vysloužilá elektrozařízení, biologické odpady i tříděné složky domácího odpadu.

Podmínky pro využití služby:
•          občan s trvalým pobytem na území městské části Praha 10
•          občan ve věku 70 a více let nebo držitel průkazu ZTP a ZTP/P
•          odvoz výhradně odpadu objemného charakteru, který je přijímán ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, a to v maximálním množství 10 ks odpadu
•          možnost využití služby maximálně 2 x ročně
•          odvoz odpadu výhradně z místa trvalého bydliště žadatele
•          prokázání se občanským průkazem svozové firmě (podmínka hl. města Praha při odběru odpadu ve sběrných dvorech)

Call centrum Prahy 10: 840 11 12 13 - SKYPE Callcentrum.praha10