Obyvatelé Prahy 10 loni nejvíce upozorňovali na znečištěná místa městské části

Komunikaci s radnicí prostřednictvím MMS zpráv si oblíbili obyvatelé městské části Praha 10. Loni poslali celkem 188 podnětů, které byly následně řešeny. „Většina z nich se týkala čistoty veřejných prostranství. Zpravidla to byla oznámení upozorňující na vznik černých skládek, znečištěných chodníků, výskyt odpadků na travnatých plochách nebo přeplněných sběrných nádob na tříděný a směsný odpad,“ upřesňuje starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

Lidé často upozorňovali také na údržbu zeleně jako například přerostlé keře nebo neposekané travnaté plochy, dále pak na závady na dětských hřištích či komunikacích. Úplnou novinkou za poslední čtyři roky od zavedení této služby byly podněty zabývající se problémy se zimním úklidem chodníků. „Všechny podněty jsou zpracovávány, zveřejněny na našich internetových stránkách, aby následně každý mohl sledovat i jejich řešení,“ vysvětluje starosta Richter.

Doručené podněty, které se týkají řešené problematiky, nechává radnice zveřejňovat na svých internetových stránkách zpravidla do druhého pracovního dne po doručení. Zde je následně možné vyhledat souhrnnou informaci o zaslaném podnětu, včetně způsobu jeho řešení a fotografického podkladu před a po vyřešení závady. Způsob a termín vyřízení sděleného problému je individuální. „V případě závad na majetku či prostranstvích svěřených městské části je snaha problém řešit prakticky ihned. V mnoha případech je ovšem podnět směřován na jiné organizace nebo vlastníky  pozemku, takže jejich řešení je časově náročnější,“ podotýká 1.zástupce starosty Vladimír Novák (ČSSD).

Od roku 2007, kdy byla tato služba v Praze 10 zavedena, bylo přijato celkem 792 různých oznámení. V květnu roku 2008 byla městská část za tento projekt oceněna v rámci soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí vyhlašované pod záštitou ministerstva životního prostředí.

Fotoaparátem nebo mobilním telefonem pořízený snímek závadného stavu s popisem lze zaslat na adresu elektronické pošty mms@praha10.cz nebo telefonní číslo 736 499 364.

Celkový přehled přijatých MMS zpráv od roku 2007:

2007 – 236 podnětů (od 20. května)
2008 – 183 podnětů
2009 – 185 podnětů
2010 – 188 podnětů

Nejčastější zaslané podněty v roce 2010:

75 černé skládky, nečistoty u sběrných nádob, neuklizené chodníky apod.
33 obecné dotazy (přistavení kontejnerů, čištění vozovek, výsadby dřevin apod.)
25 údržba zeleně, sekání trávy, přerostlé keře apod.
16 závady na komunikacích (chodníky, vozovky)
16 závady na dětských hřištích
9  zimní úklid chodníků