O víkendu bude zpřístupněno 12 památek Prahy 10

Každoročně se pod záštitou Rady Evropy v mnoha městech a obcích po celé Evropě konají Dny evropského kulturního dědictví (European Heritage Days, EHD). Jejich posláním je posilování historického povědomí, se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

O tomto víkendu se do projektu zapojuje i desátá městská část s 12 památkami, které nejsou jinak veřejnosti většinou běžně zpřístupněny. Městská část Praha 10 se akce účastní od roku 2002.

Památka: Husův sbor na Vinohradech
Adresa: 
Dykova 51/1, Vinohrady
www.hs-vinohrady.cz/
Funkcionalistická stavba od Pavla Janáka z roku 1932. Třídílná stavba se skládá z modlitebny, věže a obytného domu. Sálová modlitebna s freskami, skeletová otevřená věž s točitým schodištěm. Divadelní sál přestavěn 1940 na naše největší kolumbárium. Z areálu vysílal rozhlas během Pražského 
povstání.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno Modlitebna ne 8.30–12.00, kolumbárium IV.–X. st, pá, so 9.00–17.00, XI.–III. 9.00–15.00, celoročně ne 8.30–12.00 hod.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011 12.00 - 16.00 hod.
11.9.2011 10.00 - 16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Daniel Majer, tel.: 222 519 677
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

Památka: Kostel sv. Václava
Adresa: 
nám. Svatopluka Čecha, Vršovice
www.farnostvrsovice.cz/
Dominanta Vršovic – věž 58 m, železobetonový skelet, ve stylu konstruktivismu z r. 1929, autor Josef Gočár, stupňovitá střecha lodi kopíruje tvar terénu, loď využívá denního osvětlení, zakončena půlkruhovým kněžištěm s vitrážemi. V 2010 věž osazena sochou sv. Václava s přispěním MČ Praha 10.

Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
17.9.2011 14.00 - 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Stanisław Góra, tel.: 271 742 523
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Doprovodná akce    
Závěrečný koncert Dnů evropského dědictví 2011
Datum a čas konání akce: 19.09.2011 
Vstupné: zdarma
Hudba Hradní stráže a Policie ČR s Pražským smíšeným sborem a sólisty Františkem Zahradníčkem a Danou Burešovou. Na programu Claudio Monteverdi, Antonín Dvořák, Petr Eben a další.

Památka: Vila Ladislava Šalouna s ateliérem
Adresa: 
Slovenská 1566/2, Vinohrady
http://www.avu.cz/taxonomy/ter...
Secesní architektura z 1908, svou koncepcí ve spojení se zahradou, plastickou výzdobou a výtvarným pojetím intriérů se blíží architektuře symbolistní. V ateliéru se scházeli mj. F. Bílek, O. Březina, A. Mucha, E. Destinnová, J. Kubelík či J. Váchal. Rekonstrukce získala cenu primátora hl. m. Prahy.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011-11.9.2011 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Vladimír Kalugin, tel.: 220 408 212
Bezbariérový přístup: ne

Památka: Krematorium Strašnice
Adresa: 
Vinohradská 218, Vinohrady
http://www.pohrustav.cz/kremat...
Stavba započata 1929 dle návrhu A. Mezery, slavnostně otevřena primátorem K. Baxou roku 1932. Rozlohou je největší v Evropě. Základem dispozice je velká obřadní síň, strop ve výšce 16 m, katafalk je vysoký 2,5 m. Nad katafalkem umístěna plastika J. Palouše, na které je znázorněno pět životních etap.
Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno I.-II. 7.30–17.00, III.-IV. 7.30–18.00, V.-X. 7.30–19.00, XI.-XII. 7.30–17.00 hod.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
18.9.2011 10.00 - 16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Julius Mlčoch, tel.: 274 770 241
Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Památka: Německý evangelický hřbitov Strašnice
Adresa: 
Vinohradská 218, Strašnice
Zřízen okolo roku 1795. Nejstarší náhrobek z roku 1828. Uzavřen 1945, hřbitovní kaple v 1955 svěřena Církvi čsl. husitské. Ze známých osobností je zde pohřben železniční stavitel August Gröbe, hudební skladatel Ludwig Grünberger či lékař Hugo Rex. V roce 1998 bylo na hřbitově 598 hrobů a 54 hrobek.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
18.9.2011 10.00 - 16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Julius Mlčoch, tel.: 274 770 241
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

Památka: Kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích
Adresa: 
Vršovické náměstí 6, Vršovice
http://www.farnostvrsovice.cz/...
Původně zde stála románská kaple, zasvěcená v 1028 Máří Magdaleně. Jméno sv. Mikuláše nese tento kostel od gotické přestavby a rozšíření v r. 1374. V 1704 byl rekonstruován v barokním slohu. Ve věži jsou dva zvony a to z r. 1511 a 1671. U kostela stojí socha svatého Jana Nepomuckého z r. 1725.
Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno ne 19.00, út 18.00, čt 8.00 a 16.00, so 8.00 hod.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011 14.00 - 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Jan Rückl, tel.: 271 742 523
Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Památka: Vršovická záložna
Adresa: 
Vršovické náměstí 67/8, Vršovice
http://www.slavnevily.cz/stavb...
Stavba z roku 1911 od Antonína Balšánka. Dekorativní výzdoba interiérů ornamentálního stylu pozdní secese, střídají se tu prvky geometrické s florálními. Na průčelí bohatá sochařská výzdoba, dvě monumentální sochy od Ladislava Šalouna. Josef Pekárek je autorem figurální výzdoby vestibulu.
Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno po–čt 9.00–17.00, pá 9.00–16.00 hod.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
12.9.2011-15.9.2011 9.00 - 18.00 hod.
16.9.2011 9.00 - 16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Leona Hanková, tel.: 956 721 350
Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Památka: Vodní mlýn v Záběhlicích
Adresa: 
Práčská 10, Záběhlice
http://www.mistopis.eu/mistopi...
Bývalý vodní mlýn na pravém břehu Botiče. Budova s klasicistní fasádou z 18. století. Dosud funkční náhon se z Botiče odpojuje na jezu 600 m nad mlýnem, těsně před mlýnem napájí dnes vybetonovanou nádržku. Prvně zmiňován 1450, kdy již zjevně nějakou dobu existoval, protože byl předmětem obchodu.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011-11.9.2011 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Václav Kroutil, tel.: 272 081 800
Bezbariérový přístup: ano - celý objekt

Památka: Evangelický sbor Strašnice
Adresa: 
Kralická 4, Strašnice
http://www.volny.cz/kocna/sbor...
Současná modlitebna pochází z roku 1930, zvenčí je nenápadná, vchází se činžovním domem, který nevybočuje z fronty ostatních domů. Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo.
Památka běžně přístupná veřejnosti. 
otevřeno Bohoslužby pro děti i dospělé: neděle 9.00 hodin, setkání starší generace: st 14.00, setkání konfirmandů: st 17.00, setkání mládeže: st 18.00, biblické hodiny pro mladší i starší děti: čt 16.00, dětská dramatická skupina: čt 17.00 hod.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
11.9.2011-12.9.2011 9.00 - 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Tomáš Jelínek, tel.: 274 811 226
Bezbariérový přístup: ano - část objektu

Památka: Stadion Bohemians
Adresa: 
Vršovická 29, Vršovice
http://www.rvibohemkapage.wz.c...
27. března 1932 byl u Botiče slavnostně otevřen moderní stadion s kapacitou 18 000 diváků, po jednom ze svých zakladatelů, řediteli Vršovické záložny, nazvaný Dannerův stadion Bohemians. Autorem Ďolíčku byl známý vršovický architekt A. Vejvoda.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
10.9.2011 10.00 - 17.00 hod.
17.9.2011 10.00 - 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Kontaktní osoba zodpovědná za otevření památky v době konání EHD: 
Milan Boubín, tel.: 739 531 731
Bezbariérový přístup: ano - část objektu