Mediální výchova na ZŠ EDEN

Mediální výchova je jedním z průřezových témat Rámcových vzdělávacích programů, a tak každá škola přemýšlí, jak umožnit svým žákům nahlédnout do světa médií a témat s tím spojených.

Na ZŠ EDEN věnovali žáci i učitelé tomuto tématu jeden den projektového vyučování. Na naší škole je již tradicí, že při projektovém vyučování pracují žáci v různě početných skupinách napříč jednotlivými ročníky. Taková forma práce umožňuje žákům lépe se navzájem poznat a zároveň podporuje společné učení dětí. I deváťák se totiž může mnohé naučit od mladších spolužáků. Nabídka jednotlivých „pracovních skupin“ byla – jako obvykle – velmi pestrá. Mnozí žáci se vydali na exkurze do rozhlasových či televizních studií, jiní odhalovali „reklamní triky“ a natáčeli vlastní reklamy, v dalších skupinách se z žáků alespoň na chvíli stali sportovní komentátoři či redaktoři školního časopisu.

Celý den pak žáci uzavřeli a zhodnotili ve svých kmenových třídách, kde mohli svým spolužákům ukázat alespoň něco z toho, co oni sami během dopoledne objevili.Z jejich vyprávění, které mnohdy nebralo konce, lze soudit, že dojmů a informací rozhodně nebylo málo.