Koncert Hudby Hradní stráže a PČR ve Vršovicích

V Praze 10 se uskuteční významná kulturní událost – závěrečný koncert letošních Dnů evropského dědictví (EHD). Vystoupí zde Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou plk. Jiřího Kubíka a Pražský smíšený sbor vedený jeho uměleckým šéfem Jiřím Petrdlíkem.

Jako sólisté vystoupí František Zahradníček a Dana Burešová z Národního divadla. Zazní díla Claudia Monteverdiho, Antonína Dvořáka či Petra Ebena. Koncert má záštitu starosty MČ Praha 10 Milana Richtera.

„Praha 10 je dlouholetým aktivním členem Sdružení historických sídel. Mám radost, že se naše městská část letos podpořila prestižní kulturní akci: závěrečný koncert Dnů evropského dědictví. A těší mě, že se nám pro tuto příležitost podařilo získat špičkové umělce – Hudbu Hradní stráže a Policie ČR společně s Pražským smíšeným sborem. Věřím tomu, že na závěr EHD v roce 2011 se bude dlouho v dobrém vzpomínat,“ říká Ivana Cabrnochová, zastupitelka MČ Praha 10 za Stranu zelených a předsedkyně výboru pro regeneraci památkové zóny.

Koncert, který se uskuteční v pondělí 19. 9. 2011 od 19 hodin ve vršovickém Kostele sv. Václava na Čechově náměstí, pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 a Farností Vršovice. Vstup je zdarma, k dispozici je 308 míst k sezení a 100 míst k stání.
Jedná se o předpremiéru koncertu duchovní hudby, který bude proveden na konci září v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě v rámci Svatováclavských slavností. Zazní jak skladby se svatováclavskou tematikou, tak oratorní tvorba Antonína Dvořáka – slavné Te Deum pro sóla, sbor a orchestr.
Návštěvníci koncertu budou mít možnost si prohlédnout sochu sv. Václava, která je nově umístěna nad hlavním vchodem. Socha byla pořízena v loňském roce díky finančnímu příspěvku MČ Praha 10.

„V letošním ročníku Dnů evropského dědictví, který trvá od 10. do 18. 9., bylo na území Prahy 10 zpřístupněno 12 památek. Řada z nich, mj. Krematorium Strašnice, německý evangelický hřbitov či stadion Bohemians, byla v rámci EHD zpřístupněna vůbec poprvé. Děkuji všem, kteří se podílejí na organizaci celé akce a doufám, že návštěvníci akce jsou spokojeni,“ říká Ivana Cabrnochová.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR je velký dechový orchestr, který již více než šedesát let profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu. Svým vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie ČR patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. Současným ředitelem a šéfdirigentem je plk. Václav Blahunek. HHS bude v tomto roce hudebně doprovázet mši, která se uskuteční v den státního svátku 28. 9. 2011 ve Staré Boleslavi.

Pražský smíšený sbor se orientuje především na hudbu 20. a 21. století. Své publikum si po celém světě získává interpretací děl Antonína Dvořáka a mnoha dalších českých skladatelů. Úspěšně se věnuje také provádění kantátových a oratorních děl ve spolupráci s profesionálními dirigenty, sólisty a orchestry. Nedílnou a vždy s velikým ohlasem přijímanou součástí programu sboru, zejména v zahraničí, jsou české, moravské a slovenské lidové písně. Dramaturgie samostatných koncertů sboru vždy sleduje jeden hlavní cíl – vytvářet spolu s posluchači neopakovatelnou atmosféru vzájemného prožívání hudby.

Více informací o koncertu a Dnech evropského dědictví najdete na www.praha10.cz, http://www.ehd.cz a www.farnostvrsovice.cz. Prezentace hudebních těles najdete na www.psschoir.cz.