Jedinečný projekt Prahy 10 pomáhá týraným matkám s dětmi

Projekt „Prostupného bydlení“, je možností, kterou dává městská část Praha 10 příležitost dětem a jejich matkám vyrovnat se s těžkou životní situací, do které se dostaly. Tento unikátní program prostupného bydlení jim má pomoci dostat se z ulice, stabilizovat svoji životní situaci a umožnit jim i přidělení obecního bytu.

Projekt „Prostupného bydlení“, je možností, kterou dává městská část Praha 10 příležitost dětem a jejich matkám vyrovnat se s těžkou životní situací, do které se dostaly. Tento unikátní program  prostupného bydlení jim má pomoci dostat se z ulice, stabilizovat svoji životní situaci a umožnit jim i  přidělení obecního bytu. „Smyslem tohoto systému je dát matkám s dětmi příležitost se stabilizovat, najít si práci a následně jim umožnit bydlení a tím se postupně vrátit do normálního života,“ popisoval projekt, který je realizován od začátku měsíce, 1. zástupce starosty MČ Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Městská část se tímto projektem podává pomocnou ruku matkám s dětmi, které musely žít ve stresujícím prostředí nebo se staly oběťmi domácího násilí. „Chceme dát hlavně šanci dětem, aby se dostali z nevyhovujícího prostředí,“ upřesnil místostarosta Zoufalík s tím, že projekt nabízí tři úrovně bydlení.
V praxi to znamená, že pokud se na úřad desáté městské části obrátí matka s dítětem v nouzi, získá nejdříve ubytování v Azylové domě pro matky s dětmi v Jasmínově ulici. „To je první stupeň v rámci projektu. Sociální pracovnice se zde snaží matkám pomoci řešit s nimi jejich problémy, nabídne jim právní a sociální služby, hlavním cílem zde je stabilizovat životní situaci matky a jejich dětí. Po roce bezproblémového bydlení dostanou příležitost se přestěhovat do bytu tréninkového bydlení,“ popisoval proces Zoufalík.

Byty tréninkového bydlení nabídlo městské části v rámci spolupráce na projektu Centrum sociálních služeb Praha. „Tento druh bydlení už na matku klade další nároky. Vyřídit si nutnou agendu spojenou s užívání bytu a platit určitý nájem. Zároveň jsou vedeny k tomu, aby si dokázaly vytvořit zvládnutelný rozpočet a navíc si naspořit nějaké peníze,“ doplňuje místostarosta. Pokud zvládne i druhý stupeň je jí po roce nabídnutý malometrážní byt v areálu Sedmidomky. „Jedná se o velmi jednoduché byty, které však splňují základní požadavky  zdravého a hygienicky vyhovujícího bydlení pro matky s dětmi nebo i soužití s případným partnerem. Nájemkyně si však musí tento byt dovybavit a zároveň počítat i s pravidelným placením nájemného,“ podotýká Zoufalík.

Pokud zvládá problémy spojené s povinnostmi každodenního života v tomto typu bydlení dva roky, má šanci požádat si o nájemní obecní byt. „Jedinou podmínkou je, že před vstupem do projektu měla trvalé bydliště v Praze 10,“ konstatoval Zoufalík s tím, že motivací pro všechny  mohou být první dvě matky s dětmi, které 1.8. 2010 získaly své bydlení v Sedmidomkách. Věřím, že tento program umožní mnohým ženám z Prahy 10 návrat do běžného života.