Husův sbor bude mít po 80 letech své zvony

Celosvětové význačná funkcionalistická i národní památka – Husův sbor na Vinohradech v Praze 10 se po více než 80ti letech dočká svých třech zvonů. Těmi měly totiž být osazeny horní patra věže podle původního návrhu architekta Pavla Janáka z konce 20.let minulého století. „Praha 10 věnuje na zakoupení třetího, největšího zvonu celkem 350 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský po zasedání zastupitelstva této pražské městské části, které dar na návrh městské rady schválilo.

Celosvětové význačná  funkcionalistická i národní památka – Husův sbor na Vinohradech v Praze 10 se po více než 80ti letech dočká svých třech zvonů. Těmi měly totiž být osazeny horní patra věže podle původního návrhu architekta Pavla Janáka z konce 20.let minulého století. „Praha 10 věnuje na zakoupení třetího, největšího zvonu celkem 350 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský po zasedání zastupitelstva této pražské městské části, které dar na návrh městské rady schválilo.

Příprava osazení v době výstavby kostela byla dovedena až k jednání s dodávající zvonařskou firmou, z finančních důvodů už ale k jejich vyrobení a osazení tehdy nedošlo. „Až v rámci rekonstrukce Husova sboru v uplynulých letech bylo zjištěno, že se zvony počítaly původní plány. Náboženská obec CČSH nás proto požádala o finanční dar na doplnění odkazu této kulturní památky a naší významné městské dominanty,“ řekl starosta.

Celkové náklady na tři nové zvony jsou stanoveny celkem na 750 tisíc korun s tím, že na dva z nich církevní obec získá prostředky od dalších dárců a veřejných sbírek. „Budova Husovu sboru vždy byla a a je pro obyvatele Vinohrad i Vršovic jedním z hlavních záchytných bodů, které tvoří svébytný charakter této čtvrti a také  stavba, která nikdy nepřestala sloužit svému původnímu, duchovnímu účelu,“ dodal Lipovský.

Budova Husova sboru je jednou z posledních Janákových realizací architektury velkého měřítka. Dnes je význačnou památkou funkcionalistické architektury nejen v českém, ale i světovém významu a kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek ČR. Zajímavostí rekonstrukce Husova sboru byla i oprava třímetrového kalichu z vrcholu věže, který se musel pro složitost oprav z věže sejmout a zrestaurovaný opět na věž osadit.

Svého „zkompletování“ se v Praze 10 dočká letos také další významná kulturní památka – kostel sv.Václava na Čechově náměstí. Městská část ve spolupráci s farností kostela chystá k instalaci sochy tohoto českého patrona, se kterou počítal také původní návrh architekta Gočára.

„Do krajnosti promyšlená sestava tří základních prvků – obřadní síně, obytného domu a zvonice nás na každém kroku může překvapit proměnlivými konfiguracemi hmot, hrou vržených stínů na bílých plochách a nečekanými průhledy. Vědecko-funkcionalistický ráz stavby nicméně podtrhuje tovární osvětlení obřadní síně, tovární luxferové pásy na její podnoži i konstruktivistický skelet zvonice, připomínající konstrukce vodních rezervoárů v továrnách nebo na nádražích...“  - Rostislav Švácha o Husově sboru– Od moderny k funkcionalismu, 1994