Bezpečnostní akce "ALKOHOL" v Praze 10

Bezpečnostní akci namířenou ke kontrole dodržování tzv.protialkoholní vyhlášky podnikla na území desáté městské části městská policie. Akci, do níž bylo zapojeno 15 strážníků, iniciovala radnice tohoto pražského obvodu.

Požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích zakazuje obecně závazná vyhláška č. 12/2008. Strážníci z "Desítky" při včerejší akci zkontrolovali celkem 36 lokalit. Zjistili přitom celkem 11 přestupků proti uvedené vyhlášce. Přestupky byly řešeny 5x blokovou pokutou na místě nezaplacenou, 2x blokovou pokutou na místě zaplacenou a 4x domluvou.