Nabídka bydlení a práce pro osoby bez domova

Dům Agapé je občanské sdružení, které vzniklo s cílem pomoci osobám bez přístřeší i dalším lidem na okraji společnosti ke znovuzařazení se do společnosti. Jakým způsobem chceme tohoto cíle dosahovat?

Dům Agapé je občanské sdružení, které vzniklo s cílem pomoci osobám bez přístřeší i dalším lidem na okraji společnosti ke znovuzařazení se do společnosti.

Jakým způsobem chceme tohoto cíle dosahovat?

1) Začínáme zakládat Domy Agapé, tj. domy, v nichž získá vždy kolem 15 lidí svůj dočasný(v některých projektech, jako je třeba projekt biofarmy, stálý) nový domov. Najdou zde bydlení, stravu, práci, volnočasové aktivity a to vše za podpory týmu odborníků. Po určitém čase jim pomůžeme najít stálejší zaměstnání i bydlení za finančně dostupných podmínek. První Dům Agapé již rok a půl funguje v Praze 10 v Ruské ulici č. 116.

2) Chceme rozjet kampaň Adopce na blízko aneb adoptujte si svého bezdomovce. Cílem kampaně je získat prostředky pro ubytování bezdomovců, s tím, že každý bude přispívat na konkrétního člověka, kterého si sám může vybrat. Vzhledem k částce potřebné na měsíční ubytování člověka nemusí jít jen o jednotlivce. Svého bezdomovce si může adoptovat i rodina, třída, škola, pracovní kolektiv, církevní sbor apod.

3) Chceme iniciovat vznik a vysílání televizního pořadu Kde domov náš? o problematice bezdomovectví. Součástí tohoto pořadu by měla být pravidelná rubrika Chcete mne?, v níž by se televizním divákům představovali jednotliví bezdomovci a diváci by si mohli opět někoho z nich adoptovat.

4) Rozjíždíme projekt Book-recycling, což je jakýsi bezdomovci provozovaný antikvariát.

5) Chceme vydat informační brožury pro bezdomovce, v nichž by našli informace o tom, jaká mají práva, na jaké dávky nárok, na jaké úřady se s kterým problémem obrátit a podobně.

http://www.dumagape.unas.cz