Právě se nacházíte:

Zabavíme Vaše dětičky

Střediska Domu dětí a mládeže – Domu UM určena pro volný čas dětí a mládeže mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání, pomoc při účelném trávení Vašeho volného času.

Střediska Domu dětí a mládeže – Domu UM určena pro volný čas dětí a mládeže mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. Naším posláním je rozvoj zájmového vzdělávání,  pomoc při účelném trávení Vašeho volného času.

V současnosti máme 4 pracoviště : Strašnice - Vršovice, Hostivař - Petrovice, Uhříněves – Dubeč a táborovou základnu Tři Studně na Vysočině.
Veškerou činnost  Domu UM zabezpečují naši profesionální pedagogičtí pracovníci, externí odborníci a dobrovolní spolupracovníci.

Zabezpečujeme:
pravidelnou zájmovou činnost v takřka 160 zájmových útvarech
výukové a vzdělávací programy a kurzy
centra pro předškolní děti (CPD)
otevřené akce pro veřejnost /dny dětí, čarodějnice, zahradní slavnosti, otevřené turnaje, výtvarná odpoledne a další/
předmětové a sportovní soutěže
zimní a letní táborovou činnost v ČR i zahraničí
odborná specializovaná soustředění /lyžařská, vodácká, sportovní, turistická/
víkendové a teambuildingové akce
příměstské tábory
akce pro rodiče s dětmi
otevřené kluby pro mládež
a další.

Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách www.dumum.cz