Právě se nacházíte:

Sdružení pro lidi

„Co by ženy chtěly, kdyby mohly?“ je dnes aktuální otázka - s ohledem na blížící se volby. Položilo ji občanské sdružení Agentura GAIA o.s. pražským ženám v projektu Quo vadis, femina?

Agentura GAIA o.s. se představuje projektem „Quo vadis, femina?“
Marie Haisová

„Co by ženy chtěly, kdyby mohly?“ je dnes aktuální otázka - s ohledem na blížící se volby. Položilo ji občanské sdružení Agentura GAIA o.s. pražským ženám v projektu Quo vadis, femina?

Šlo o dvouletou práci podpořenou Evropským sociálním fondem z programu JPD 3. Během dvanácti kulatých stolů jsme se zamýšlely nad tím, kdo vládne světu, jaké je rozdělení domácích  prací spojených s péčí a výchovou dětí, co obnáší ekonomická nezávislost a společenská vzájemnost a propojenost? Ženy různých generací hledaly společně východiska a řešení pro trvale udržitelný život.

Návrh vize zformulovaly pomocí logického rámce a předložily k veřejné diskusi. Je k dispozici na www.quovadisfemina.cz, kde je popsaný i celý proces realizace a řešení.

Na www.ecn.cz/gaia jsou další projekty Agentury GAIA o.s. realizované v programech „Zeleň je život“, „Ženy a životní prostředí“ a „Alternativy ke konzumnímu způsobu života“.