Medián občanské sdružení

Medián občanské sdružení (MOS), které má sídlo v Praze 10 Vršovicích, mj. usiluje o předcházení neshod a konfliktů vhodnou prevencí a o zvýšení právního povědomí obyvatel. Pořádá semináře pro čerstvé absolventy zejména středních škol, jejichž účelem je seznámit účastníky semináře s možností předcházet budoucím nepříjemným situacím, jež je mohou v životě snadno potkat (více na www.median-os.cz).

Medián občanské sdružení (MOS), které má sídlo v Praze 10 Vršovicích, mj. usiluje o předcházení neshod a konfliktů vhodnou prevencí a o zvýšení právního povědomí obyvatel.

Pořádá semináře pro čerstvé absolventy zejména středních škol, jejichž účelem je seznámit účastníky semináře s možností předcházet budoucím nepříjemným situacím, jež je mohou v životě snadno potkat (více na www.median-os.cz).

Z činnosti MOS totiž vyplývá, že se lidé stále častěji dostávají do velkých potíží díky tomu, že své problémy neřeší důsledně v jejich počátku a začnou se o ně starat, až když jsou jejich dopady závažné a obtížně řešitelné. Začít řešit svůj dluh v době, kdy přichází exekutor, kupříkladu kvůli v minulosti nezaplacené pokutě, je skutečně velice pozdě. Stejně tak mnozí nevěnují dostatečnou pozornost preventivním krokům např. při uzavírání různých druhů smluv. Ať již při koupi či prodeji bytu nebo domu, při uzavírání smluv na jejich výstavbu či rekonstrukci, při uzavírání nájemních a podnájemních smluv, smluv o půjčce nebo úvěru, při vypořádání společného majetku atp.

Posláním MOS je upozorňovat, že vzniklé problémy je výhodné řešit smírnou cestou a ještě výhodnější je jim včas, zvýšením svého právního povědomí nebo za pomoci odborníka, předcházet. Pokud se již někdo do obdobných potíží dostane, pomáhá MOS nalézat přijatelná řešení. Klienty tohoto občanského sdružení jsou fyzické i právnické osoby, podnikatelé, ale také  např. i rodiče a učitelé.
www.median-os.cz