Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Románský cement a kámen

14. 06 2010 | Románské cementy vyráběné v průběhu devatenáctého století prakticky po celé Evropě byly velice oblíbené pro své osobité vlastnosti. Přestože v jednotlivostech se lokální výrobci odlišovali, v zásadě se shodovali na hlavních vlastnostech. Nalez-neme je proto ve stavebních prvcích na území celé Evropy. Díky rychlosti tuhnutí a vysoké odolnosti zaznamenal uplatnění zvláště v tvorbě dekorativních prvků. V oblasti tvorby umělého kamene byl v minulém a předminulém století RC hojně využíván. Nepochybně poznamenal šíří svého uplatnění několik stavebních slohů.

Nacházíme jej jak ve výduscích jednoduchých , tak v těch se slupkou a jádrem směsí rozdílných frakcí. Tohoto způsobu zpracování bylo začasté užito pro mohutnější objekty, kde jádro hrubší frakce , často i s různými kameny, cihlami , dlaždicemi a jiným stavebním odpadem mělo za úkol převzít síly vznikající smrštěním  pojiva při tuhnutí a zamezit jejich šíření a vzniku puklin.  V dnešní práci má modelér či štukatér  možnost uplatnit současné prostředky, předcházející nadměrnému smrštění. Vybaven znalostí závislosti míry smrštění na vodním součiniteli,dosáhne snížení množství záměsové  vody, potřebné ke snadnému zpracování směsi, použitím superplastifikátorů  razantně srazí  potřebu  ZV, s čímž zároveň roste výsledná pevnost, za současného  snížení dávkování pojiva.

   Superplastifikátory  rovněž najdou uplatnění  při lití odlitků, snižují totiž množství bublin vznikajících odpařením přebytečné vody, často se shromažďující na stěnách formy. Naproti tomu jejich použití pro tvorbu menších dekorativních odlitků, bez nároků na pevnost, nemá v podstatě smysl. Drobné rozetky, konzolky, akantové listy, zubořezy, pandány či festony, které dnes nacházíme na historických fasádách svou dosavadní trvanlivostí potvrdily materiál i technologii, není tedy důvod o tomto postupu pochybovat ani pro dnešek.

 Nejčastější práce s RC můžeme vytypovat v následujících okruzích

 Tažené prvky

 Uplatnění RC ve směsi s vápnem pro tvorbu tažených prvků jako říms, šambrán, ostění  apod je bez konkurence. Rovněž při nápodobě kamene v různých skalách, bosážích a grotách jakož i tvorbě umělých krápníků. Právě zde je rychlost tuhnutí RC obrovskou předností,   volně svěšené jutové draperie  jsou opakovaně polévány řídkou směsí na bázi  RC, přičemž k tuhnutí dochází kontinuálně a starší vrstvy aktivují a urychlují tuhnutí vrstev pozdějších.

 Tvorba z volné ruky

 I v těchto případech převládá užití RC ve směsi s vápnem. Důvodem je prodloužení zpracovatelnostI pro práci z volné ruky představenou na fasádách  v listech akantů, maskaronů nebo skutečnou sochařskou tvorbu izolovaných artefaktů. Ovšem výtvarně nadaných řemeslníků není zas tak mnoho.

 Teraco

 Na menší opravy teracových ploch lze s výhodou užít RC s ohledem na jeho velmi dobrou adhezi k podkladu a to i starému. Samozřejmostí je jeho předchozí pečlivé očištění, doprovázené, zvláště u nesoudržných podkladů  propojením pomocí adhezního můstku, tupováním stětcem směsí RC a vody na zavlhčený podklad. Příměs dalších pojiv je nadbytečná.
 Jaké vlastnosti má vykazovat teraco? Musí být tak pevné, aby bylo možné je brousit, voděodolné, s dobrou či ještě lépe velmi dobrou adhezí na podkladní povrch, aby vzhledem k pevnosti nedocházelo k odtržení od supportu  vlivem  dilatačních pohybů, chvěním a otřesy vyvolanými provozem. Další důležitou a sledovanou vlastností bude zpracovatelnost .  Vzhledem k rychlému tuhnutí RC, je zpracování větších ploch věcí technologicky náročnou, vyžadující perfektní souhru celé pracovní skupiny. Je proto vhodný na plochy menšího rozsahu.
 
 Opravy, doplňování a plombování kamene a umělého kamene

 Při těchto pracích je třeba vycházet z vlastností matečného materiálu,  t.zn. z jeho pevnosti, soudržnosti, paropropustnosti, struktury, zrnitosti, kresby, odstínu apod., přičemž některé z těchto vlastností můžeme ovlivnit dodatečně. Pokud je k dispozici drť z původního kamene  je s výhodou ji uplatnit a to ve frakcích vytvářejících strukturu pokud možno identickou s tou původní. Je třeba ctít zásadu doplňovaní plombou dosahující 60% pevnosti původního kamene.  Často                       proto kombinujeme RC s vápnem s plněním mramorovou či vápencovou moučkou. Výtečná paropropustnost  RC, srovnatelná s vápennou zaručuje dobrou trvanlivost plomby při jejím „ohleduplném „ chování k podkladu.
 
 RC francouzské provenience dováží do Čech firma Rabat ČR jako výhradní dovozce pod obchodním názvem Prompt Cement Vicat.  V současnosti se jedná o unikatní RC  vyráběný původní Vicatovou metodou pálením ve svislých pecích,  barvy je světle okrové.

 Z uvedeného přehledu možných uplatnění RC docházíme k závěru, potvrzujícím širokou použitelnost řadě postupů  při tvorbě a restaurování kamene a umělého kamene. Francouzští kolegové jej dovedou využít i pro kanadské žertíky, jako je rychlé zatmelení výfuku.
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO