V Praze 10 se opět chystá vánoční losování bytů

Celkem 30 bytů vyčlenila městská část Praha 10 do tradičního vánočního losování. Rozdělovat se budou mezi uchazeče v pěti kategoriích. Přihlášky je možné podávat od začátku do konce měsíce listopadu. „Kategorie a počty bytů byly stanovovány podle aktuální potřebnosti pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, ale i bezdětné rodiny a jednotlivce,“ vysvětlil místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Městská část tímto reaguje také na loňský rekordní zájem, kdy projevilo zájem o tyto byty 106 uchazečů, z toho 82 splnilo zásady pronajímání bytů a bylo zařazeno do losování. „Samozřejmě, že tyto podmínky budou muset splnit i noví žadatelé. Věříme, že pro všechny vítěze to bude hezký dárek. Navíc jsme přesvědčeni, že rozdělování bytů tímto způsobem je  nejtransparentnější a chceme tuto tradici udržet,“ poznamenal Zoufalík.  

Tradici drží městská část Praha 10 od roku 2003 a každoročně tímto způsobem rozdělí desítky bytů.

Výzvu k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem bytových jednotek (vánoční losování) naleznete od 1.listopadu na úřední desce ÚMČ Praha 10 a na webových stránkách www.praha10.cz. Přihlášky budou k dispozici v informační kanceláři (Vršovická a Plaňanská) a současně na webových stránkách jako součást vyhlášené výzvy. Vyplněné přihlášky je pak nutné dát do podatelny ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická 68 a to nejpozději do 30. listopadu 2012 do 12.00 hodin. „Pokud žadatelé splní všechny náležitosti, budou zařazeni do vánočního losování, které proběhne 15. prosince na Kubánském náměstí,“ upřesnil místostarosta Zoufalík.