Tento měsíc můžete odevzdat nebezpečný domácí odpad

V průběhu května bude možné předat nebezpečné složky domácích odpadů při pravidelném mobilním sběru. Odevzdat lze tyto odpady: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné odpady s obsahem rtuti, domácí a zahradnické chemikálie, detergenty (odmašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení plevele, hmyzu apod.), kyseliny, hydroxidy, ředidla, fotochemikálie.

Odpady je nutné předat výhradně osádce svozového vozidla. Odebírány nejsou lednice nebo televizory, které je možné bezplatně odevzdat (stejně jako výše uvedené odpady) ve sběrném dvoře - např. v ulici Teplárenská (Malešice), Perucká (Vinohrady) nebo Zakrytá (Záběhlice - Praha 4). Mimo svozové dny lze nebezpečný odpad odvézt i do některé ze dvou stabilních sběren nebezpečných odpadů (P 10 - ulice. Moskevská a Dřevčická).

www.praha10.cz