Radnice pořádá podzimní semestr PC kurzů pro seniory

Značný zájem občanů v seniorském věku o účast ve výukových počítačových kurzech přiměl radnici k vyhlášení podzimního semestru PC kurzů pro seniory. Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů koresponduje s myšlenkami „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“, ke kterým se Praha 10, jako jediná z pražských městských částí, přihlásila.

V podzimním období budou probíhat dva počítačové kurzy, kde si senioři osvojí základní praktické dovednosti obsluhy počítače. Výuka bude předváděna zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu zapůjčeném počítači. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své další uplatnění na trhu práce. Náplní kurzů bude nejen seznámení se s prací v operačním systému Windows, osvojení si textového editoru MS Office Word, ale také se výuka zaměří na orientaci na internetových stránkách, schopnost založit si vlastní e-mailovou adresu, či komunikovat prostřednictvím Skype, Facebooku nebo ICQ.

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a jsou pro ně zdarma.
 
Kurzy budou probíhat v termínu 12. 9. – 4. 10.2012, 2x týdně (středa + čtvrtek), buď 9:00 – 11:30 hod., nebo 12:30 – 15:00 hod. v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním městě.
 
Zájemci o účast v PC kurzech pro seniory mohou již nyní získat bližší informace a zároveň se i do kurzů zapsat na telefonním čísle: 272 657 063 (Ing. Zina Všetečková). Nejzazším termínem pro podání přihlášky je pátek 7. září 2012.
 
Kapacita kurzů je omezena.
 
Podrobnější informace naleznete ZDE.