Praha 10 zpřísnila pravidla pro jednání správních firem s nájemníky

Rychlost provedení nahlášených oprav a jednání pracovníků správních firem vůči nájemníkům bude kontrolovat MČ Praha 10 prostřednictvím nově zavedené telefonní linky. Záměrem radnice je, aby nájemníci v městských bytech nemuseli dlouho čekat na případné drobné opravy a zlepšila se komunikace s pracovníky správních firem.

Rychlost provedení nahlášených oprav a jednání pracovníků správních firem vůči nájemníkům bude kontrolovat MČ Praha 10 prostřednictvím nově zavedené telefonní linky. Záměrem radnice je, aby nájemníci v městských bytech nemuseli dlouho čekat na případné drobné opravy a zlepšila se komunikace s pracovníky správních firem. „Při zřizování nové telefonní linky jsme vycházeli z vyjádření nájemníků, kteří v některých případech měli výhrady k práci správních firem. V některých případech se dokonce nemohli na uvedená telefonní čísla nikomu dovolat. Sami jsme si tyto informace prověřili a zjistili obdobné nedostatky. Proto jsme zavedli nová opatření, která by měla vést k nápravě a zkvalitnění bydlení v Praze 10,“ vysvětlil první zástupce starosty MČ Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Nová linka zahájila provoz 7. června 2010. Nájemníci v případě problémů už mohou volat na číslo 844 111 265, ze kterého jsou automaticky přepojováni na příslušnou správní firmu. „Hovory jsou na této lince záměrně zaznamenávány a  následně kontrolovány. Zjišťujeme jak rychle správní firma na danou situaci reagovala a jak rychle problémy nájemníků odstranila. Na druhé straně sledujeme i jakým způsobem zaměstnanci správní firmy s nájemníky jednají,“ popisoval místostarosta Zoufalík.  

Součástí balíčku opatření je i interní linka 123, která má sloužit ke zlepšení komunikace mezi správními firmami a nájemci v domech MČ Praha 10. Základním kamenem by se navíc měl stát nový Etický kodex správce nemovitostí městské části Praha 10. „Budou to obdobná etická pravidla včetně pravidel komunikace, jaká platí pro úředníky ÚMČ Praha 10,“ podotkl Zoufalík. Podle něj jsou v současné době tato pravidla zpracována. „Po jejich zavedení do praxe budeme dbát na jejich dodržování. V opačném případě to budeme hodnotit jako porušení povinností vyplývající z mandátní smlouvy ze strany správní firmy,“ dodal Zoufalík.