Praha 10 zaznamenala zvýšený zájem o menší byty

Pomoc v souvislosti s deregulací nájemného nabízí nájemníkům městská část Praha 10. Kromě příspěvku na bydlení umožňuje svým nájemníkům i možnou směnu většího bytu za menší. 

„Zájem o menší byty se v poslední době zvýšil. V minulém měsíci jsme tímto způsobem řešili šest žádostí, nyní jsme schválili výměnu další dvěma nájemníkům. Jednalo se o věkově starší nájemníky, kteří žili ve větších bytech a hrozilo u nich, že by pro ně deregulace nájemného představovala do budoucna obtížněji zvládnutelné finanční zatížení, “ popsal místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Desátá městská část nabízí v rámci pomoci občanů s deregulací vedle výměn bytů i přechodnou slevu na nájemném a unikátní možnost získat adresnou finanční pomoc i pro ty nájemníky, kteří nebydlí v obecních bytech. Zoufalík vyzdvihl prozíravost těch občanů, kteří potenciální problémy s deregulací řeší v předstihu. „Pokud nejsme schopni žadatelům nabídnout menší byt, jsme ochotni dát jim dočasnou slevu na nájemném,“ upřesnil s tím, že radnice se do budoucna chystá získat právě více malometrážních bytů k řešení právě této situace.
 
Zdůraznil nicméně, že žádný sociální otřes se v Praze 10 nekoná. Například na přímé finanční podpoře rozdělilo město doposud od roku 2008 130 tisíc korun zhruba třem desítkám žadatelů.
 
Projekt Sedmidomky umožnil získat další obecní byt
 
Praha 10 přidělila byt ženě s dětmi, která byla doposud zařazena v podpůrném programu sociálního programu „Bydlení v Praze 10“. Zařazena do něj byla před třemi lety, kdy byla v rozvodovém řízení s manželem a nebyla schopna platit nájemné. Praha 10 ji tehdy nabídla bydlení v projektu Sedmidomky, který jejich obyvatelům umožňuje stabilizovat nelehkou životní situaci. Zároveň je jim nabízena odborná pomoc s možností nalezení práce. „V tomto případě měla zajištěný stálý příjem a vzhledem k bezproblémovému plnění všech závazků v projektu splnila všechny požadavky pro opětovné přidělení bytu,“ vysvětlil místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.
 
Před několika měsíci se podařilo získat obecní byt zpátky i rodině, která původně nájemné za obecní byt neplatila. Zhruba dva roky poté musela dokazovat pobytem v malometrážním bytě v objektu radnice nazvaném Sedmidomky, že si byt opět zaslouží, a to se jí i nakonec podařilo.
 
V zájmu obce městská část Praha 10 přidělila byt i studentovi v rámci sociálního projektu Studentský dům, který podporuje děti opouštějící dětské domovy. „Je to úspěšný absolvent střední odborné hotelové školy a nyní student vysoké školy. Nejenže se snažíme těmto dětem finančně přispět na studia, ale i pomoci jim při hledání bydlení,“ popisoval Zoufalík s tím, že nejlepším studentům je městská část schopna po absolvování studia nabídnout i možnost zaměstnání.