Praha 10 zahájila prodej tří viladomů elektronickou aukcí

Premiérově se v metropoli uskuteční prodej hodnotného a nepotřebného obecního majetku formou elektronické akce. Městská část Praha 10 tímto způsobem chce odprodat tři domy za nejvyšší možnou kupní cenu. Zájemci se tímto zcela transparentním způsobem budou moci utkat o jeden ze tří prázdných domů se šesti a méně byty a to v ulici Za Strašnickou vozovnou, Strašínská a Ruská.

Vyvolávací cena jednotlivých domů se pohybuje od 5,5 milionů do téměř 11,6 milionů korun a je stanovena na základě znaleckých ocenění jednotlivých domů. "Do aukce jsme zařadili pouze domy bez nájemců. Jsme přesvědčeni, že právě elektronická aukce je vysoce transparentní a efektivní způsob prodeje nemovitého majetku. Navíc celý průběh prodeje bude moci každý sledovat prostřednictvím internetu," popsal místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Prodej zmiňovaných nemovitostí bude probíhat jednotlivě a do výběrového řízení se může zapojit každý zájemce, který splní podmínky jednotlivých výběrových řízení, tj. každý kdo podá do 16.dubna 2012 závaznou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi, doloží možnosti plnění závazků případného vítěze a složí kauci. Ta je stanovena ve výši 10% odhadní ceny nemovitosti. Obálky s přihláškami bude otevírat komise, ustavená zastupitelstvem "Pokud zájemce splní všechny požadavky, bude jeho přihláška společně s ostatními komisí předána radě ke schválení a zařazena do následné elektronické aukce," upřesnil Zoufalík podle kterého o účast v aukci projevila zájem již celá řada subjektů.

Celý proces prodeje bude pro městskou část Praha 10 zajišťovat společnost Gavlas, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení a má s touto formou prodeje zkušenosti. Samotná aukce bude trvat čtyři dny. Bude probíhat tzv. anglickou formou a minimální příhoz je stanoven na 50 tisíc korun. "Abychom předešli případnému taktizování ze strany účastníků v závěru aukce, stanovili jsme, že dvě minuty před jejím závěrem kdokoli navýší cenu, automaticky tím prodlouží čas o dalších pět minut, aby mohl další účastník případně reagovat," doplnil místostarosta a tím, že záměrem je akci udělat co nejtransparentnější a zajistit pro městskou část zároveň nejvyšší možný zisk.

V současné době jsou už podrobné podmínky výběrových řízení a následné aukce veřejně dostupné na stránkách www.praha10.cz a www.gavlas.cz. Stanoveny jsou už i termíny pro prohlídky nabízených nemovitostí. "Prodej formou aukce je pilotní projekt. Pokud se nám osvědčí, budeme tuto formu prodeje využívat nadále," dodal.