Pozor na pořízení bydlení v ateliéru, skrývá nemálo úskalí

Mnoha lidem hledajícím bydlení se dostane do hledáčku takzvaný ateliér nebo studio. Takový název dostávají nebytové jednotky, které z nějakého důvodu nelze zkolaudovat jako prostory bytové, nejčastěji proto, že nesplňují hygienické normy z hlediska hluku nebo osvětlení. Pro kancelářské prostory se nehodí kvůli nevhodné dispozici místností a tak, ač nebytové, se na trh dostanou v rámci nabídky k bydlení.  

Takové ateliéry mají potenciál zaujmout zejména mladší lidi. Jde totiž často o menší prostory, a protože jsou navíc oficiálně nabízeny jako nebytové, lze se u nich dostat na zajímavou cenu, což je pro tuto skupinu často hlavní kritérium. Nižší plocha pro ně není problémem a naopak pro ně může být atraktivní, že je prostor v architektonickém řešení v něčem atypický.

Bydlení v ateliéru ale také znamená několik konkrétních nevýhod a omezení. Pokud je člověk nedomyslí dopředu a přijde na ně až po pořízení takové jednotky, může ho čekat několik nemilých překvapení a problémů. Proto je důležité vědět, co bydlení v takovém prostoru obnáší.

1) Atypická stavební dispozice, problematické množství hluku nebo nižší míra osvětlení

Již je zmíněno výše, někdo to jako nevýhodu nemusí shledávat. Ale v každém případě platí, že by si člověk měl všechny aspekty prostoru a jeho okolí velmi pečlivě prověřit a klidně absolvovat více návštěv v různých částech dne, abyste mohli co nejlépe posoudit, co bude bydlení v tomto prostoru obnášet.

2) Daň a hypotéka cenu prodražují

Na jedné straně platí, že dostáváte nižší kvalitu, ale může to být za zajímavou cenu. Na straně druhé jsou s nákupem ateliéru spojena odlišná administrativní pravidla než u bytové jednotky, a to vás naopak může stát další peníze navíc. 

Nebytový prostor spadá do sazby DPH ve výši 21 % (zatímco byty, kromě těch největších o výměře 120 m2 a více, jsou ve snížené 15% sazbě) – to ještě zájemci nemusí tolik vadit, ve většině případů už dostává koncovou cenu se započítanou daní a je na to od začátku připraven.

V peněžence (nebo spíše na účtu) už ale přímo pocítíte, když ateliér budete chtít pořídit přes hypoteční úvěr. Jeho splátky pro účel pořízení nebytového prostoru totiž, na rozdíl od bytového, nejsou daňově uznatelnou položkou a nemůžete si o ně ponížit daňový základ. Po dobu splácení hypotéky tedy díky tomu v součtu na daních zaplatíte navíc částku v řádech desetitisíců, někdy i statisíců korun! 

A navíc se může stát, že hypoteční úvěr na koupi ateliéru bude u banky problém vůbec získat nebo že banka bude požadovat ručení ještě jinou nemovitostí než jen samotným ateliérem. U ateliéru se totiž předpokládá, že oproti bytu se jeho hodnota v čase spíše snižuje.

3) V nebytovém prostoru nelze mít trvalé bydliště

Kromě možných obtíží při pořizování hypotéky nebo půjčky může další formální problém představovat fakt, že v jednotce, která je oficiálně nebytová, nelze mít hlášené trvalé bydliště. To si budete muset přihlásit na jiné adrese. Což vám může přivodit nejen komplikace třeba při doručování úřední pošty vázané na adresu trvalého bydliště, ale i další finanční výdaje. Ty mohou souviset například se stále se rozšiřujícími parkovacími zónami různých částí měst. Rezidenti s trvalým bydlištěm v dané čtvrti mají nárok na parkovací místo za výhodný roční poplatek. Ostatní lidé, bez trvalého bydliště v místě, jsou nuceni platit o poznání vyšší komerční cenu, která se obvykle pohybuje na úrovni 10násobku ceny pro rezidenty, někdy i více. A jako nerezidenta by se vás samozřejmě pro možnost parkování týkala ta druhá cenová sazba.

Ateliéry a studia mohou být zajímavým doplňkem nabídky na trhu. Zároveň je k nim ale potřeba přistupovat s velkou opatrností. Nabídka těchto jednotek totiž vychází především ze snahy developera vytěžit opravdu ze všech prostor, které v budově má. Nižší cena je tu však vykoupena několika negativy, se kterými mohou být spojeny i další nemalé náklady. O tom však prodejci nabízející ateliéry samozřejmě často raději mlčí. Pokud zkoumáte nabídku ateliérového bydlení, ptejte se tedy prodejce opravdu na každý detail a prověřujte pečlivě veškeré podmínky a náležitosti, které by byly s bydlením v ateliéru spojené. A jestli budete mít jen trochu pochybnosti, zaměřte raději svou pozornost na regulérní bytové jednotky. Spoustě potenciálních nejistot a problémů se vyhnete a navíc je tu velká pravděpodobnost, že cena bytu, na rozdíl od ateliéru, v čase poroste.