Podpora od HECHTu pro Alzheimer Home v Průhonicích

Společnost HECHT MOTORS, přední výrobce a prodejce zahradní techniky, dílenské techniky a elektromobility, pamatuje i na CSR aktivity. Tentokrát podpořila darováním moderního elektrického vozíku zařízení Alzheimer Home v Průhonicích, které poskytuje služby pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci.

„Uvědomujeme si, že v dnešní době je velmi potřebné pomáhat institucím, které poskytují takto důležitou péči. Proto jsme darovali Alzheimer Home elektrický vozík, který zajistí pacientům pohodlnou a bezpečnou možnost pohybu a umožní lépe zvládat každodenní aktivity,“ řekl Jan Libánský, marketingový manažer společnosti HECHT MOTORS. 

Tato iniciativa je součástí širšího závazku společnosti podporovat komunitní organizace a zdravotnická zařízení. HECHT také pomáhá zdokonalování hospicové péče o pacienty v terminální fázi nevyléčitelné nemoci pravidelnými příspěvky na provoz Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech a také pravidelně přispívá prostřednictvím projektu Dobrý anděl rodinám, které přivedla těžká nemoc do tíživé finanční situace. 

ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence. Domovy po celé republice jsou určené klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Posláním Alzheimer Home je poskytování komplexní a individuálně zaměřené pobytové sociální služby. Odborný personál podporuje soběstačnost a aktivní způsob života klientů, respektuje jejich individuální zvyklosti a zachovává jejich práva a lidskou důstojnost.